Maisematyö- ja puunkaatolupa

Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai muuhun näihin verrattaviin toimenpiteisiin asema-, ranta- ja yleiskaava-alueilla, jos kaavamääräyksissä niin määrätään.

Rakennusvalvonta arvioi hankkeen lupatyypin tapauskohtaisesti. Rakennusvalvonta neuvoo ja auttaa maisematyöluvan hakijaa lupahakemuksen laatimisessa. Lupahakemus otetaan käsittelyyn, kun kaikki tarvittavat liitteet on lisätty hakemukselle ja viranomaisilta pyydetyt lausunnot (esim. ympäristötarkastaja) on saatu.

Lupapäätöksessä määritellään luvan ehdot (esim. tarvittavat erityissuunnitelmat ja työnjohtajat).

Jos kaadettavia puita on alle 10, puunkaatoon voidaan myöntää puunkaatolupa. Rakennusvalvonta käy paikalla arvioimassa kaadettavaksi aiottujen puiden sijainnin, lukumäärän sekä perusteet puiden kaatamiselle.

Maisematyö- tai puunkaatolupiin liittyvissä asioissa neuvontaa antaa rakennusvalvonta.

Toimi näin

Maisematyölupaa voi hakea lupapisteen kautta.
Pienemmissä puunkaatolupa-asioissa ota yhteys rakennusvalvontaan.

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen.

Maisematyö- ja puunkaatoluvista peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu.

Asioi sähköisesti

Lupapiste

Lupapiste on rakennetun ympäristön sähköinen asiointipalvelu, jossa voit olla yhteydessä viranomaiseen sekä hoitaa rakentamiseen liittyvän lupa-asioinnin aina ennakkokyselystä hankkeen päättymiseen saakka.

Palvelu mahdollistaa hankkeeseen liittyvän asioinnin yhdeltä luukulta.

Palvelu neuvoo yksityiskohtaisesti tarvittavan hakemuksen tekemisessä. Viranomainen hankkii palvelun avulla hakemukseen liittyviä lausuntoja ja suunnitteluaineistoja ja ohjaa hakemuksen tekemisessä keskustelutoiminnon avulla.

Palvelussa jätetään sähköisessä muodossa hakemukseen kuuluvat suunnitelmat ja muut liitetiedostot , hallitaan niiden eri versioita ja käydään tarvittaessa viranomaisen kanssa keskustelua niiden sisällöistä.

Lupapisteestä voi hakea esimerkiksi kunnan rakennusvalvontaviranomaisen rakennus-, purku- ja toimenpideluvat, kunnan yleisen alueen käyttöön ja sijoittamiseen liittyvät luvat sekä ympäristönsuojeluviranomaisen luvat ja ilmoitukset. Palvelussa voi hoitaa myös asemakaava-alueella tapahtuvat kiinteistönmuodostukseen liittyvät toimitukset.

Lupapisteessä hanketta valmistelevat yhdessä kaikki siihen liittyvät osapuolet:

- luvan tarvitsijat,

- heitä edustavat ammattimaiset suunnittelijat ja konsultit,

- työnjohtajat ja urakoitsijat sekä

- eri viranomaiset.

Palvelu pitää osapuolet tietoisina asian etenemisestä, ja pääsy palveluun on mahdollista aina, kun käytössä on verkkoselain ja internet-yhteys.

Tiedon viranomaispäätöksestä saa sähköisenä palvelun kautta heti. Jos hankkeessa on luvanvaraista toimintaa päätöksen jälkeen, hoidetaan asiointi päätöksen jälkeen Lupapisteessä. Katselmusten seuranta, viranomaisen pyytämisen tietojen ja suunnitelmien toimittaminen sekä työnjohtajiin ja urakoitsijoihin liittyvä ilmoittaminen tehdään samassa Lupapiste-työtilassa kuin luvan hakeminenkin.

Yrityksille on tarjolla lisäksi maksullinen Yritystili -palvelu, jonka avulla yritys voi hallinnoida Lupapisteessä olevia hankkeita yhteisen näkymän kautta.

Siirry verkkoasiointiin arrow_right_alt

Ota yhteyttä

Kannisto Janne

tarkastusinsinööri, soittoaika ma-to 9-15

040 620 9340

janne.kannisto@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

Katso tiedot arrow_right_alt

arrow_upward