Maisematyö- ja puunkaatolupa

Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai muuhun näihin verrattaviin toimenpiteisiin asema-, ranta- ja yleiskaava-alueilla, jos kaavamääräyksissä niin määrätään.

Rakennusvalvonta arvioi hankkeen lupatyypin tapauskohtaisesti. Rakennusvalvonta neuvoo ja auttaa maisematyöluvan hakijaa lupahakemuksen laatimisessa. Lupahakemus otetaan käsittelyyn, kun kaikki tarvittavat liitteet on lisätty hakemukselle ja viranomaisilta pyydetyt lausunnot (esim. ympäristötarkastaja) on saatu.

Lupapäätöksessä määritellään luvan ehdot (esim. tarvittavat erityissuunnitelmat ja työnjohtajat).

Jos kaadettavia puita on alle 10, puunkaatoon voidaan myöntää puunkaatolupa. Rakennusvalvonta käy paikalla arvioimassa kaadettavaksi aiottujen puiden sijainnin, lukumäärän sekä perusteet puiden kaatamiselle.

Maisematyö- tai puunkaatolupiin liittyvissä asioissa neuvontaa antaa rakennusvalvonta.

Toimi näin

Maisematyölupaa voi hakea lupapisteen kautta.
Pienemmissä puunkaatolupa-asioissa ota yhteys rakennusvalvontaan.

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen.

Maisematyö- ja puunkaatoluvista peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu.

Asioi sähköisesti

Ota yhteyttä

Kannisto Janne

tarkastusinsinööri, soittoaika ma-to 9-15

040 620 9340

janne.kannisto@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

arrow_upward