Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen tavoitteena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävä kehitys käsittää ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulman.

Kestävän kehityksen edistämiseksi useassa kunnassa on laadittu paikallisagendoja eli kestävän kehityksen toimintaohjelmia, joiden tavoitteena on esittää pitkän tähtäimen suunnitelma kestävän kehityksen toteuttamiseksi omassa kunnassa.

Vesilahdella kestävän kehityksen toimintaohjelmaa alettiin laatia 2000-luvun alussa ja laatimiseen osallistui monipuolisesti kuntalaisia ja kunnan työntekijöitä, luottamushenkilöitä, seurakunnan työntekijöitä, paikallisia yhdistyksiä sekä vesilahtelaisia yrittäjiä. Kestävän kehityksen teemoja on sivuttu myös Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteisessä maaseudun kehittämisohjelmassa.

Kestävän kehityksen teemoihin kuuluu myös vahvasti ilmastoasiat.

Ota yhteyttä

Kärmeniemi Suvi

ympäristötarkastaja

040 192 9373

suvi.karmeniemi@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

arrow_upward