Vesilahden kuntaorganisaation ilmastotiekartta

Alkusyksystä 2020 Vesilahden kuntaorganisaation esihenkilöt osallistuivat etätyöpajaan, jossa suunniteltiin ilmastotoimenpiteitä, joiden avulla kukin toimiala ottaa osaa yhteisen päästövähennystavoitteen saavuttamiseen. Työpajan ideoista koostettiin ilmastotoimenpiteet, jota kirjattiin ilmastotiekarttaan. Ilmastotiekartta on osa Tampereen kaupunkiseudun yhteistä ilmastotyötä. Tiekartassa on viisi isoa teema, joita ovat eheä maankäyttö ja kestävä liikenne, uudistuva energiantuotanto ja -kulutus, resurssiviisas kuluttaminen ja tuotanto, sopeutuva kaupunkiseutu sekä kehittyvä ilmastotyö.

Tiekartta saatiin valmiiksi marraskuussa 2020, jonka jälkeen ne käsiteltiin rakennus- ja ympäristölautakunnassa 1.12.2020. Lautakuntakäsittelyn jälkeen toimenpidekortit ja tiekartta hyväksyttiin kunnanhallituksessa 7.12.2020.

Toimenpiteitä päivitetään ja niitä ideoidaan lisää muutaman kerran vuodessa ja ne menevät jatkossa kerran vuodessa lautakunnan ja kunnanhallituksen käsittelyihin.

arrow_upward