Vesihuolto

Vesihuolto kattaa veden ottamisen pinta- tai pohjavesistä, vedenkäsittelyn ja veden johtamisen verkostossa vedenkäyttäjille sekä viemäröinnin eli jäteveden poisjohtamisen ja käsittelyn. Hulevedet eivät ole enää vesihuoltoa.

Vesihuolto on välttämätön palvelu jokapäiväisen elämän sujuvuuden kannalta. Puhdas talousvesi, kattava verkosto ja tehokas jätevesien käsittely turvaavat terveytemme ja elintasomme sekä minimoivat haitalliset ympäristövaikutukset. Organisoitu vesihuolto ja sen jatkuva kehittäminen tuovat toimintavarmuutta yhdessä toiminnan tarkkailun ja valvonnan kanssa.

Vesilahdessa vesi- ja viemärilaitoksen operoinnista vastaa Lempäälän Vesi Oy. Vesilahden kunta puolestaan vastaa uusien kaava-alueiden vesihuoltolinjojen suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Lisäksi Vesilahti vastaa verkoston ja kiinteän omaisuuden kunnosta saneeraussuunnitelman mukaisesti.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevilla kiinteistöillä on velvollisuus liittyä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin vesihuoltolain 10 §:n mukaisesti. Taajama-alueen ulkopuolisia koskevat lievennykset liittymisvelvollisuudessa tulevat voimaan 1.1.2019. Vesihuoltoon liittymistä valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Katso lisätietoja täältä.

arrow_upward