Talousarvio

Talousarvio on kunnan toiminnan ja taloudenhoidon suunnitelma. Talousarviota ohjaa kunnan strategia. Talousarviossa vahvistetaan kunnan toiminnalliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot kunnan palveluiden toteuttamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Talousarviota valmistellessaan kukin toimiala tarkastelee kuntastrategian eri osiot ja suunnittelee toiminnan painopistealueita ja kehittämiskohteita siten, että ne toteuttavat strategiaa. Tällöin sovitaan tarkemmat keinot, joilla strategiaa toteutetaan käytännössä.

Talousarvio sisältää myös mm. investointi- ja rahoitusosat. Kunnanjohtaja valmistelee talousarvioehdotuksen, jonka taustalla ovat lautakuntien talousarvioesitykset ja kunnan voimassa olevat päätökset. Kunnanhallitus käsittelee esityksen ja tekee valtuustolle oman ehdotuksensa. Kunnanvaltuusto hyväksyy taloussuunnitelman edellisvuoden joulukuun loppuun mennessä kolmeksi vuodeksi, talousarvio on sen ensimmäinen vuosi.

Ota yhteyttä

Vihtiälä Merja

talousjohtaja, vs. hallintojohtaja 31.12.2024 asti

040 356 6697

merja.vihtiala@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

arrow_upward