Kunnallinen perhepäivähoito

Vanhemmat voivat hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta. Perhepäivähoito on hoitajan kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta.
Kunnallisella perhepäivähoitajalla saa olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa eri-ikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan. Hoitaja valmistaa lapsille ruoan, ja lapset voivat osallistua kodin pieniin työtehtäviin. Jokainen lapsi saa perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelman.

Vesilahdessa toimii 2 omassa kodissaan työskentelevää kunnallista perhepäivähoitajaa. Varhaiskasvatusjohtaja ohjaa ja valvoo perhepäivähoitoa. Toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Perhepäivähoidossa lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa. Perhepäivähoidosta peritään kuukausimaksu. Perhepäivähoitajan työaika ajoittuu 6.30 – 17.30 välille.

Ota yhteyttä

Karinen Katri

perhepäivähoitaja

040 133 5342

Kirkonkylä

Ruokola Taina

perhepäivähoitaja

040 133 5345

Valkkinen

Soita

Asioi sähköisesti

arrow_upward