Kulttuurikasvatus

Vesilahdessa on valmisteilla kulttuurikasvatussuunnitelma, joka on tarkoitettu varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen toteutettavaksi Vesilahdessa.

Kulttuurikasvatussuunnitelma on kokonaisuus, jossa taataan lapsille ja nuorille pääsy taide- ja kulttuurikasvatuksen pariin. Kulttuurikasvatussuunnitelma eli lyhyemmin KOPS on kunnan tai alueen suunnitelma siitä, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan kunnassa tai alueella osana opetusta. Se takaa kaikille kunnan tai alueen lapsille ja nuorille tasavertaisen mahdollisuuden tutustua monipuolisesti paikalliseen kulttuuriin. Se helpottaa myös kulttuuritoimijoita oman toimintansa koordinoinnissa. 

arrow_upward