Avustukset

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen toiminta- ja kohdeavustukset

Selvitys edellisvuonna myönnetyn toiminta-avustuksen käytöstä tehtävä 31.1. mennessä, selvitys on edellytys uuden avustuksen myöntämiselle.

Liikunta- ,nuoriso- ja kulttuuritoimen toiminta-avustusten hakuaika on 1.-30.4.
Kulttuuritoimen kohdeavustus on haettavissa ympäri vuoden.

Kunnanhallituksen myöntämät yleisavustukset

Kunnanhallitus myöntää vuosittain yleisavustuksia yleishyödyllisille yhteisöille.

Vapaamuotoinen hakemus tulee toimittaa kunnan kirjaamoon 30.4. mennessä. Hakemuksen voi toimittaa postitse tai sähköpostilla. Hakemuksen tulee sisältää toiminnan kuvausta, johon avustusta haetaan.

Kunnanhallitus käsittelee saapuneet hakemukset ennen kesätaukoa. Myönnettävät avustukset ovat suuruudeltaan 50-200 euroa / yhteisö.