Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Maanomistajalla on oikeus laadituttaa ranta-asemakaava omistamalleen ranta-alueelle.
Ranta-asemakaavan tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus ja rakentamisen tulee sopeutua rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön. Vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, jonka on erikseen todettu kelpaavan rakennusluvan perusteeksi. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista. Vesilahden ranta-alueilla on osayleiskaava, joka ohjaa rakentamista alueellaan.
Ennen suunnittelun aloittamista on maanomistajan oltava yhteydessä Vesilahden kuntaan. Kunta hoitaa hallinnollisen prosessin ja kunnanvaltuusto päättää kaavan hyväksymistä. Maanomistaja hankkii kaavan laatijan.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Mikäli haluat laadituttaa maallesi ranta-asemakaavan, ota yhteyttä kunnan kirjaamoon lomakkeella, vapaamuotoisella hakemuksella tai puhelimitse.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Maksullisuus

Palvelu on maksuton.

Ranta-asemakaavan laatimisesta koituvat kustannukset maksaa maanomistaja Vesilahden kunnanvaltuuston hyväksymän taksan mukaan.

Asioi paikan päällä

arrow_upward