Kuntayhteistyö

Tampereen kaupunkiseutu on kahdeksan kunnan muodostama yhtenäinen talousalue. Siihen kuuluvat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Seututason yhteistyötä toteuttaa kuntien yhdessä perustama Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. Yhteistyön tavoitteena on luoda asukkaille ja yrityksille sujuvan arjen edellytykset kuntarajoista riippumatta sekä vahvistaa yhdessä seudun vetovoimaa

Seutuyhteistyö on Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteiseen päätöksentekoon perustuvaa yhteistyötä alueen kehittämiseksi. Seutuyhteistyön perustan muodostaa jäsenkuntien valtuustojen hyväksymä Tampereen kaupunkiseudun strategia.  Siinä seutuyhteistyön keskeisimmiksi osa-alueiksi on sovittu yhdyskuntarakenteen suunnittelu, palveluyhteistyö ja elinkeinoyhteistyö. Kehittämisen näkökulmia ovat turvallisuuteen, viihtyisyyteen, kestävään kehitykseen, kansainvälisyyteen ja tietoyhteiskunnan kehitykseen liittyvät teemat.

Seutuyhteistyö ja päätöksenteko

Seutuyhteistyön hankkeiden valmisteluun ja päätöksentekoon osallistuu sekä jäsenkuntien luottamushenkilöitä että virkamiehiä. Ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttää yhtymäkokous, joka mm. valitsee seutuhallituksen jäsenet sekä hyväksyy seutuyhteistyön talousarvion.

Seutuhallituksen tehtävänä on käynnistää yhteistyöhankkeita sekä tehdä esityksiä jäsenkunnille seudullisten ratkaisuista. Seutuhallituksessa on 13 kuntien johtavista luottamushenkilöistä valittua jäsentä. Vesilahden edustaja seutuhallituksessa on Kristiina Pispala. Seutuhallituksen puheenjohtaja on Tampereen kaupungin pormestari. Toimikausi on kaksi vuotta.

Kuntajohtajakokous osallistuu seutuhallituksessa käsiteltävien asioiden valmisteluun. Kuntajohtajat vastaavat myös seutuasioiden asioiden käsittelystä jäsenkunnissa. Seutuhallitus nimittää kuntajohtajakokouksen jäsenkuntien johtavista virkamiehistä.

Asioiden ensimmäinen selvitys ja valmistelu tehdään seututyöryhmissä, jotka selvittävät ja valmistelevat omaan erikoisalaansa liittyviä yhteisiä asioita. Työryhmät koostuvat jäsenkuntien asiantuntijoista, ja niillä on kuntien yhteistyön kehittymisessä ja toteutumisessa keskeinen rooli. Nämä työryhmät ovat: