Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Vesilahden kunnan ympäristönsuojelu vastaanottaa lupahakemukset ilmoitukset ympäristönsuojelulain mukaisesta koeluonteisesta toiminnasta Vesilahden kuntien osalta. Lisätietoja saa ympäristötarkastajalta.

Toimi näin

Toimita ilmoitus Vesilahden kunnan kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen.

Koeluonteisen toiminnan ilmoituksesta perittävät maksut ilmenevät kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta.

Täytä lomake

Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhyaikaiseen toimintaan, vaan siitä riittää kirjallinen ilmoitus lupaviranomaiselle. Koeluonteista toimintaa voi olla esimerkiksi polttoaineen vaihtaminen, uusien korvaavien kemikaalien kokeilu tai jätteiden hyödyntäminen raaka-aineena. Koeluonteisesta toiminnasta ilmoitat tällä lomakkeella.

Toimita ilmoitus sille lupaviranomaiselle, joka ratkaisisi toimintaa koskevan ympäristöluvan (aluehallintovirasto tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen). Ilmoitus tulee tehdä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Lomake: Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta (doc)

arrow_upward