Nuorisopalvelut

Aiheeseen liittyviä uutisia

Uuden päiväkodin hankesuunnitelma valmistunut

7.12.2023

Vesilahden kunnan sivistyslautakunta on valmistellut hankesuunnitelman vastauksena varhaiskasvatuksen kasvavaan tarpeeseen….

Vesilahden nuorisotoimi ja sen työntekijät toimivat kunnassa kokoavana tahona, joka organisoi ja kehittää nuorisotyötä Vesilahden kunnan alueella. Nuorisotyöllä halutaan edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, tasapainoista kehittymistä ja sosiaalista vahvistumista. Vesilahdessa nuorisotyöhön kuuluu varhaisnuoriso- ja nuorisotyö.

Nuorisotyön työmuotoja ovat

  • nuorisotilatyö sekä ryhmätoiminta,
  • koulunuorisotyö,
  • kulttuurinen nuorisotyö,
  • nuorten osallisuustoiminta,
  • nuorisotakuun toteuttaminen kunnan nuorisotyön osalta,
  • lasten ja nuorten harrastus- ja leiritoiminta sekä
  • etsivä nuorisotyö.

Nuorisotyön pääpainopiste on 13-17 -vuotiaissa nuorissa. Nuorisotoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan eri puolilla Vesilahtea yhteistyössä muiden nuorisotoimijoiden kanssa. Toiminnan järjestämisessä pyritään huomioimaan alueelliset toiveet ja tarpeet. Lasten ja nuorten mielipiteitä kuullaan ja heidän näkemyksiään hyödynnetään palvelujen kehittämisessä.

Mahdollisuus vaikuttaa

Nuorisotilalla nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä, nuorisotilan arkeen, järjestettävään toimintaan ja tapahtumiin tilatoimikunnan kautta sekä järjestää itse toimintaa ja tapahtumia. Nuorisotyöntekijät mahdollistavat nuorten vaikuttamisen ja osallistumisen olemalla tukena ja kannustamalla aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen. Haluamme, että kynnys osallistua kaikkeen vaikuttamistoimintaan on matala.

Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyö on nuorisotyön muoto, jossa nuorisotyöntekijä on osa koulun viikoittaista arkea ja oppilashuoltoa. Työnkuvaan kuuluu muun muassa yhteisöllisyyden kasvattaminen, kiusaamisen ehkäisy ja kouluviihtyvyyden parantaminen sekä niihin liittyvät työmenetelmät. Koulunuorisotyöntekijä on kiireetön aikuinen, joka on läsnä koulun arjessa, ohjaa erilaisia ryhmiä, järjestää välituntitoimintaa yhdessä oppilaiden kanssa sekä edistää monialaisesti yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia koulussa.

Nuorisotyön avustukset

Kunta tukee nuorisotoimijoita vuosittain jakamalla toiminta-avustuksia. Tarkemmat tiedot avustuksista löydät avustussivuilta.

Nuoret ja ilmastonmuutos – polje pyörää, älä mopoa

Ota yhteyttä

Alamäki Olli

vapaa-aikakoordinaattori

041 730 0980

olli.alamaki@vesilahti.fi

Huhtatie 7, 37470 Vesilahti

Mäki Riikka

Vastaava nuorisotyöntekijä, Elintapa- ja liikuntaneuvoja

040 133 5208

riikka.maki@vesilahti.fi

Rautialantie 77A, 37470 Vesilahti

Vuohijoki Saimi

Nuoriso-ohjaaja

040 1955 265

saimi.vuohijoki@vesilahti.fi

Rautialantie 77A, 37470 Vesilahti

Pentti Jaakko

Nuoriso-ohjaaja

041 7306 587

jaakko.pentti1@vesilahti.fi

Rautialantie 77A, 37470 Vesilahti

Nokelainen Taina

Etsivä nuorisotyöntekijä

050 3895 279

taina.nokelainen@vesilahti.fi

Rautialantie 77A, 37470 Vesilahti

Kykkänen Jonna

Erityisnuorisotyöntekijä; harrastustoiminta & koulunuorisotyö

041 730 5358

jonna.kykkanen@vesilahti.fi

Rautialantie 77A, 37470 Vesilahti

arrow_upward