Arkisto- ja tietopalvelu

Sisällysluettelo

  Asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia ellei laissa nimenomaan toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, kunnalla on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

  Arkistopalvelun tehtävänä on huolehtia kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista ja arkistossa olevan aineiston tietopalvelusta.

  Asiakirjan toimitusajasta on säädetty julkisuuslain 14 §:ssä. Asiakirjat toimitetaan pääsääntöisesti viimeistään kahden viikon (14 vrk) kuluessa pyynnön esittämisestä. Poikkeuksellisten laajat ja vaikeasti löydettävät asiakirjapyynnöt käsitellään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

  Yleinen arkisto- ja tietopalvelu

  Aineistoa saa tutkittavaksi kunnanvirastolla. Asiakirjoja lainataan vain viranomaiskäyttöön. Aineistohaku voi olla maksullista, tarkista maksullisuus palveluhinnastosta.

  Arkisto- ja tietopalvelupyyntö tehdään sähköisellä lomakkeella. Lomakkeen käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista.

  Ota yhteyttä

  Heino Tarja

  hallinnon suunnittelija

  041 730 2938

  tarja.heino@vesilahti.fi

  Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

  Rakennusvalvonnan arkisto- ja tietopalvelu

  Rakennusvalvonnan arkistosta voi tiedustella vanhoja rakennuslupa-asiakirjoja vuodesta 1965 lähtien. Lomakkeen käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista.

  Ota yhteyttä

  Kujanpää Tarja

  palvelusihteeri

  050 577 1547

  tarja.kujanpaa@vesilahti.fi

  Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

  Kotiseutuarkisto

  Kotiseutuarkiston tarkoitus on tallentaa paikallista kulttuuriperinnettä ja toimia tallennetun tiedon välittäjänä.

  Kotiseutuarkistoon tallennetaan Vesilahtea koskevaa arvokasta historiallista materiaalia. Historiallisesti arvokasta aineistoa ovat mm. perunkirjat, kauppakirjat, viranomaisten päätökset ja kirjeet, koulu- ym. todistukset, pöytäkirjat, kartat, yhdistyslehdet, tarinat, valokuvat ja yksityiset päiväkirjat.

  Ota yhteyttä

  Heino Tarja

  hallinnon suunnittelija

  041 730 2938

  tarja.heino@vesilahti.fi

  Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

  arrow_upward