Romuajoneuvot

Pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty.

Virka-apupyyntö

Mikäli ajoneuvoa ei ole poistettu tontilta kehotuksista huolimatta, voi kiinteistön haltija pyytää kuntaa toimittamaan siirron. Virka-apupyynnön kuntaan voi tehdä kiinteistön haltija tai tämän edustaja esim. isännöitsijä, joko kirjeitse tai sähköpostitse.

Virka-apupyynnössä tulee näkyä

  • ajoneuvon tiedot (rekisterinumero, merkki, väri)
  • ajoneuvon sijainti
  • laskutusosoite siirtokulujen perintää varten
  • mahdolliset muut tiedot, esim. pysäköintiaika, onnettomuudet ym.

Ajoneuvo katu- tai yleisellä alueella

Kaduilla säilytettävistä käyttämättömistä ajoneuvoista (esim. kilvetön ajoneuvo) voi ilmoittaa tekniseen toimistoon. Ajoneuvolle annettava siirtokehotusaika on 14 vuorokautta.

Jos pysäköinti aiheuttaa huomattavaa haittaa tien käytölle tai muulle liikenteelle, kunta voi toimittaa lähi- tai varastosiirron välittömästi.

Säilytys ja romuttaminen

Kunta säilyttää siirrettyjä ajoneuvoja kunnan varastoalueella jona aikana omistaja voi lunastaa ajoneuvon. Kun ajoneuvon omistus on siirtynyt kunnalle määräajan umpeuduttua, ajoneuvo toimitetaan valtuutetulle kerääjälle.

open_in_new Linkit

Ota yhteyttä

Kyrkkö Roope

tekninen palvelupäällikkö

050 389 5257

roope.kyrkko@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

arrow_upward