Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Asemakaavaprosessin aikana voit vaikuttaa asemakaavoitettavan alueen maankäyttöön, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta käytetään.
Maanomistajana voit hakea asemakaavan laatimista omalle maallesi.

Toimi näin

Kunnan alueella meneillään olevasta kaavoituksesta tiedotetaan Lempäälän-Vesilahden Sanomissa ja kunnan verkkosivuilla. Osallisia tiedotetaan myös erikseen kirjeellä.
Voit jättää mielipiteen tai muistutuksen kaavoituksen eri vaiheissa. Toimita mielipide/muistutus kirjallisena kunnan kirjaamoon.
Mikäli haluat tehdä aloitteen asemakaavoituksen aloittamisesta omistamallesi maalle, toimita hakemus kunnan kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Kaavoitettavan alueen maanomistajat, naapurit ja asukkaat, yritykset ja työntekijät ja usein myös muutkin kuntalaiset voivat osallistua kaavoitukseen.

Maksullisuus

Palvelu on maksuton.

Yksityisen henkilön tarpeista tehdyn asemakaavan laatimisen kustannuksista vastaa maanomistaja kunnanvaltuuston hyväksymän taksan mukaisesti.

Asioi paikan päällä

Kirjaamo

Kirjaamoon toimitetaan kunnalle, sen toimielimille ja viranhaltijoille osoitettu asiakirjaposti kuten aloitteet, hakemukset, lausuntopyynnöt, aineistopyynnöt ja valitukset. Kirjaamon tavoittaa myös Suomi.fi viestit-palvelun kautta ("Vesilahden kunnan kirjaamo"), jolloin viestin voi lähettää vahvaa tunnistautumista hyödyntäen.

Kirjaamosta asiakirjat toimitetaan asian valmistelijoille.

Vaihde: +358356527500

Aukioloajat

Maanantai

09:00 - 15:00

Tiistai

09:00 - 15:00

Keskiviikko

09:00 - 15:00

Torstai

09:00 - 15:00

Perjantai

09:00 - 15:00

arrow_upward