Lautakunnat, toimikunnat ja jaosto

Lautakunnat

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano 2021-2025

Kantola Kristiina, pj
Ala-Orvola Mikko, vpj
Uusi-Erkkilä Pertti
Vaasvainio Marika

Ota yhteyttä

Kantola Kristiina

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

kristiina.kantola@vesilahti.fi

Kujanpää Tarja

palvelusihteeri

050 577 1547

tarja.kujanpaa@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

Katso tiedot arrow_right_alt

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

Vaalien toimittamisesta kunnassa huolehtii valtuuston asettama kunnan keskusvaalilautakunta.

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano 2021-2025

Kulmala Heikki, pj
Luukas Mari-Anne, vpj
Niemi Jukka
Teräs Markku
Vaasvainio Marika

Ota yhteyttä

Hokkanen Susanna

hallintojohtaja

044 4314 835

susanna.hokkanen@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

Katso tiedot arrow_right_alt

Toimikunnat

Elinvoimatoimikunta

Elinvoimatoimikunta

Tehtävät: yrittämisen edistäminen, matkailu, asuminen, kuntamarkkinointi ja maaseudun kehittäminen.

Elinvoimatoimikunnan kokoonpano 2021-2025

Penttilä Harri, pj
Graichen Anu, vpj
Naskali Risto
Simula Aino-Riikka
Honkoliini Erkko, yrittäjä
Lehtimäki Juha, yrittäjä
kehitysjohtaja, sihteeri/esittelijä

Pysyvät asiantuntijat, joilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus:
Arvela Ari, valtuuston pj
Pispala Kristiina, hallituksen pj
Hellsten Ari, Vesilahden Yrittäjät pj

Ota yhteyttä

Penttilä Harri

elinvoimatoimikunnan puheenjohtaja

040 7288 937

harri.penttila@vesilahti.fi

Haapaniemi Timo

kehitysjohtaja

044 481 1751

timo.haapaniemi@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

Katso tiedot arrow_right_alt

Kaavatoimikunta

Kaavatoimikunta

Tehtävät: kaavoitus, maankäyttö, lausunnot, yleiskaavan ohjausryhmätyöskentely.

Kaavatoimikunnan kokoonpano 2021-2025

Hirvonen Tuomas, pj,
Pispala Kristiina, vpj
Arvela Ari
Elliott Aura
Halme Johanna
Lounasranta Marko
Penttilä Harri
Perämaa Ari
Suoniemi Susanna
Kervinen Juha, sihteeri/esittelijä

Pysyvät asiantuntijat, joilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus:
Haapaniemi Timo, kehitysjohtaja
Salmi Veli, rakennustarkastaja

Ota yhteyttä

Hirvonen Tuomas

kunnanjohtaja

044 431 4340

tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

Katso tiedot arrow_right_alt

Kervinen Juha

kaavoittaja

040 156 1352

juha.kervinen@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

Katso tiedot arrow_right_alt

Kela Marja-Riitta

palvelusihteeri

040 133 5281

marja-riitta.kela@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

Katso tiedot arrow_right_alt

Jaosto

Hyvinvointi- ja osallisuusjaosto

Hyvinvointi- ja osallisuusjaosto

Kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, jonka 6 § määritellään kunnan vastuut terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä).

Lain mukaan kunnan on:

  • seurattava kuntalaisten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä
  • raportoitava kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain
  • tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa
  • edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
  • valmisteltava valtuustolle valtuustokausittain hyvinvointikertomus ja -suunnitelma
  • toimitettava hyvinvointikertomus ja -suunnitelma hyvinvointialueelle ja julkaistava se julkisessa tietoverkossa
  • toimittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa

Hyvinvointi- ja osallisuusjaoston kokoonpano 2023-2025

Pakarainen Tomi, puheenjohtaja
Rajala Miia, varapuheenjohtaja
Eskola Virpi

Ota yhteyttä

Pakarainen Tomi

hyvinvointi- ja osallisuusjaoston pj

tomi.pakarainen@vesilahti.fi

Lahtinen Marko

sivistysjohtaja

040 153 1593

marko.lahtinen@vesilahti.fi

Huhtatie 7, 37470 Vesilahti

Katso tiedot arrow_right_alt

Vaikuttamistoimielimet

Muita seutukunnan toimielimiä:

arrow_upward