Ympäristölupa

Vesilahden kunnan ympäristönsuojelu vastaanottaa kunnan toimivaltaan kuuluvat ympäristölupahakemukset.

Toimi näin

Hae ympäristölupaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta.
Epäselvissä tilanteissa viranomaiset neuvovat, mille viranomaiselle sinun tulee toimittaa hakemuksesi.

Toimita ympäristölupahakemus liitteineen Vesilahden kunnan kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Ympäristölupaa ei tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa.

Tiettyihin ympäristönsuojelulain mukaisiin toimintoihin sovelletaan lupamenettelyä keveämpää ilmoitusmenettelyä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Toiminnat, joihin tarvitaan ympäristölupa, on kuvattu ympäristönsuojelulaissa. Osa ympäristöluvanvaraisista toiminnoista rekisteröidään, eikä niille tietyissä tapauksissa tarvitse hakea ympäristölupaa. Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta. Rekisteröitävät ja ilmoituksenvaraiset toiminnot on myös kuvattu ympäristönsuojelulaissa. Lyhytaikaisista koeluontoisista toimista ympäristöluvan hakemisen sijaan tehdään koetoimintailmoitus.

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen.

Maksut ilmenevät ko. kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta.

Täytä lomake

Yleinen ympäristölupahakemus

Yleisellä ympäristölupahakemuksella haetaan ympäristölupaa toiminnalle, joka saattaa aiheuttaa ympäristön pilaantumista. Tätä lomaketta käytetään myös silloin, kun ympäristöluvanvaraisen toiminnan päästöt tai niiden vaikutukset lisääntyvät, tai kun toiminta muuttuu muuten olennaisesti. Hakemukseen tulee liittää tarvittavat liitteet ja selvitykset. Huomaa, että kattilalaitosten, eläinsuojien, turkistarhojen, kalankasvatuksen, kivenlouhinnan ja -murskauksen sekä ampumaratojen ympäristöluville on omat hakemuslomakkeensa.

Toimita hakemus liitteineen lupaviranomaiselle, joka on toiminnan laajuudesta riippuen joko kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto. Jos on epäselvää, tarvitseeko hankkeesi ympäristöluvan ja mikä on toimivaltainen viranomainen sinun tapauksessasi, ota yhteyttä valvontaviranomaiseen (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai ELY-keskus). Tarvittavista liitteistä ja muista luvan hakemiseen liittyvistä kysymyksistä voit keskustella lupaviranomaisen kanssa (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto).

Lomake: Yleinen ympäristölupahakemus (doc)

Ampumaratojen ympäristölupahakemus

Tällä lomakkeella haetaan ympäristölupaa ampumaratojen toiminnalle tai niiden toiminnan olennaisille muutoksille. Hakemukseen tulee liittää tarvittavat liitteet ja selvitykset.

Toimita hakemus liitteineen kirjallisena toimivaltaiselle lupaviranomaiselle. Ampumaratojen lupaviranomaisena toimii tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Lomake: Ampumaratojen ympäristölupahakemus (doc)

Eläinsuojien ympäristölupahakemus

Tällä lomakkeella haetaan ympäristölupaa eläinsuojien toiminnalle ja niiden olennaisille muutoksille. Hakemukseen tulee liittää tarvittavat liitteet ja selvitykset.

Toimita hakemus liitteineen toimivaltaiselle lupaviranomaiselle, joka on toiminnan laajuudesta riippuen joko kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto. Jos on epäselvää, tarvitseeko hankkeesi ympäristöluvan tai mikä on toimivaltainen viranomainen sinun tapauksessasi, ota yhteyttä valvontaviranomaiseen (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai ELY-keskus). Tarvittavista liitteistä ja muista luvan hakemiseen liittyvistä kysymyksistä voit keskustella lupaviranomaisen kanssa (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto).

Lomake: Eläinsuojien ympäristölupahakemus (doc)

Kattilalaitosten ympäristölupahakemus

Tällä lomakkeella haetaan ympäristölupaa kattilalaitosten toiminnalle tai niiden toiminnan olennaisille muutoksille. Hakemukseen tulee liittää tarvittavat liitteet ja selvitykset.

Toimita hakemus liitteineen toimivaltaiselle lupaviranomaiselle, joka on toiminnan laajuudesta riippuen joko kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto. Jos on epäselvää, tarvitseeko hankkeesi ympäristöluvan ja mikä on toimivaltainen viranomainen sinun tapauksessasi, ota yhteyttä valvontaviranomaiseen (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai ELY-keskus). Tarvittavista liitteistä ja muista luvan hakemiseen liittyvistä kysymyksistä voit keskustella lupaviranomaisen kanssa (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto).

Lomake: Kattilalaitosten ympäristölupahakemus (doc)

Kivenlouhinnan ja -murskauksen ympäristölupahakemus

Tällä lomakkeella haet ympäristölupaa kivenlouhimon ja/tai -murskaamon toiminnalle tai niiden toiminnan olennaisille muutoksille. Hakemukseen tulee liittää tarvittavat liitteet ja selvitykset.

Toimita hakemus liitteineen kirjallisena lupaviranomaiselle, joka tässä tapauksessa on yleensä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Aluehallintovirasto käsittelee hakemuksen, kun muualta tuotavaa pilaantumatonta maa-ainesta, betoni-, tiili-, tai asfalttijätettä käsitellään vähintään 50 000 tonnia vuodessa.

Lomake: Kivenlouhinnan ja -murskauksen ympäristölupahakemus (doc)

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus

Tällä lomakkeella haet maa-aineslupaa ja ympäristölupaa yhdessä, jos maa-ainesten ottamiseen liittyy kivenlouhintaa tai kivenmurskaamo. Edellytyksenä on, että hanke kohdistuu samalle toiminta-alueelle ja toiminta on samanaikaista.

Hakemukseen tulee liittää tarvittavat liitteet ja selvitykset.

Toimita hakemus liitteineen kirjallisena toimivaltaiselle lupaviranomaiselle. Maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemuksen lupaviranomaisena toimii tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Lomake: Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus (doc)

Turkistarhojen ympäristölupahakemus

Tällä lomakkeella haetaan ympäristölupaa turkistarhojen toiminnalle tai niiden toiminnan olennaisille muutoksille. Hakemukseen tulee liittää tarvittavat liitteet ja lisäselvitykset.

Toimita hakemus liitteineen toimivaltaiselle lupaviranomaiselle, joka on toiminnan laajuudesta riippuen joko kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto. Jos on epäselvää, tarvitseeko hankkeesi ympäristöluvan ja mikä on toimivaltainen viranomainen sinun tapauksessasi, ota yhteyttä valvontaviranomaiseen (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai ELY-keskus). Tarvittavista liitteistä ja muista luvan hakemiseen liittyvistä kysymyksistä voit keskustella lupaviranomaisen kanssa (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto).

Lomake: Turkistarhojen ympäristölupahakemus (doc)

Ota yhteyttä

Kärmeniemi Suvi

ympäristötarkastaja

040 192 9373

suvi.karmeniemi@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

Katso tiedot arrow_right_alt

arrow_upward