Ympäristölupa

Vesilahden kunnan ympäristönsuojelu vastaanottaa kunnan toimivaltaan kuuluvat ympäristölupahakemukset.

Toimi näin

Hae ympäristölupaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta.
Epäselvissä tilanteissa viranomaiset neuvovat, mille viranomaiselle sinun tulee toimittaa hakemuksesi.

Toimita ympäristölupahakemus liitteineen Vesilahden kunnan kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Ympäristölupaa ei tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa.

Tiettyihin ympäristönsuojelulain mukaisiin toimintoihin sovelletaan lupamenettelyä keveämpää ilmoitusmenettelyä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Toiminnat, joihin tarvitaan ympäristölupa, on kuvattu ympäristönsuojelulaissa. Osa ympäristöluvanvaraisista toiminnoista rekisteröidään, eikä niille tietyissä tapauksissa tarvitse hakea ympäristölupaa. Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta. Rekisteröitävät ja ilmoituksenvaraiset toiminnot on myös kuvattu ympäristönsuojelulaissa. Lyhytaikaisista koeluontoisista toimista ympäristöluvan hakemisen sijaan tehdään koetoimintailmoitus.

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen.

Maksut ilmenevät ko. kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta.

Täytä lomake

Ota yhteyttä

Kärmeniemi Suvi

ympäristötarkastaja

040 192 9373

suvi.karmeniemi@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

arrow_upward