Ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen

Vesilahden kunnan ympäristövalvonta ratkaisee ojitukseen liittyvät erimielisyydet Vesilahden kunnan osalta.

Toimi näin

Asia pannaan vireille vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Hankkeesta vastaavan, joka ei ole luonnollinen henkilö, on tehtävä hakemus sähköisesti. Lupaviranomainen voi erityisestä syystä hyväksyä hakemuksen jättämisen paperisena. Hankkeesta vastaavan on lupaviranomaisen pyynnöstä toimitettava hakemusasiakirjat paperisena, jos se on tarpeen asian käsittelyn vuoksi. Hakemus toimitetaan kunnan kirjaamoon.

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen.

Jos ojariitaa ei sovita ja asiasta tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätös, on päätös maksullinen. Perittävä maksu ilmenee kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta.

Asioi paikan päällä

Kirjaamo

Kirjaamoon toimitetaan kunnalle, sen toimielimille ja viranhaltijoille osoitettu asiakirjaposti kuten aloitteet, hakemukset, lausuntopyynnöt, aineistopyynnöt ja valitukset. Kirjaamon tavoittaa myös Suomi.fi viestit-palvelun kautta ("Vesilahden kunnan kirjaamo"), jolloin viestin voi lähettää vahvaa tunnistautumista hyödyntäen.

Kirjaamosta asiakirjat toimitetaan asian valmistelijoille.

Vaihde: +358356527500

Aukioloajat

Maanantai

09:00 - 15:00

Tiistai

09:00 - 15:00

Keskiviikko

09:00 - 15:00

Torstai

09:00 - 15:00

Perjantai

09:00 - 15:00

arrow_upward