Hakeminen ja irtisanominen

Hoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Viikoilla 10-12 järjestetään haku, jonka perusteella lasten sijoitukset tehdään elokuussa alkavalle toimintakaudelle. Hoitopaikkaa haetaan sähköisesti sähköisen asioinnin kautta.

Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Äkillisissä tapauksissa (työ- tai opiskelupaikan saaminen), paikka järjestetään kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Lapsella on lakiin perustuva oikeus varhaiskasvatukseen vanhempainrahakauden loppumisen jälkeen aina oppivelvollisuuden alkuun saakka.

Paikkatilanteesta, päiväkotien sijainnista ja eri hoitomuodoista saa lisätietoa varhaiskasvatustoimistosta.

Perheen vaihtoehtoja

Perhe voi valita seuraavista vaihtoehdoista:

  • kunnallinen päiväkoti tai perhepäivähoito
  • yksityinen perhepäivähoito (Vesilahdessa maksetaan yksityisen hoidon tukea ja yksityisen hoidon tuen kuntalisää)
  • kotihoidontuki, mikäli nuorin lapsi on alle 3-vuotias

Kunnallisiin päiväkoteihin, perhepäivähoitoon haetaan  sähköisellä hakemuksella tai paperisella lomakkeella. Tarvittaessa lomakkeita ja lisätietoa saa varhaiskasvatustoimistosta.

Hakemuksen jättämisen jälkeen

Kun hakemus on saapunut kuntaan, varhaiskasvatusjohtaja käsittelee hakemuksen ja ottaa perheeseen yhteyttä viimeistään kuukautta ennen toivottua varhaiskasvatuksen alkamista.
Jos huoltajat haluavat muuttaa tai tarkentaa hakemusta ennen päätöksen saapumista,  tulee heidän ottaa yhteyttä varhaiskasvatusjohtajaan.  Päätös lähetetään postitse ja mukana on lomake, jolla ilmoitetaan varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen / vastaanottamatta jättäminen kirjallisesti. Päätöksessä on  varhaiskasvatuspaikan yhteystiedot, jotta huoltajat voivat  ottaa yhteyttä sopiakseen tutustumisesta.

Lasten kotihoidontuki ja kunnallinen varhaiskasvatus eivät voi olla päällekkäisiä palveluja. Lasten kotihoidontuen päättymisestä huoltajien tulee ilmoittaa Kelaan.

Hoitopaikan irtisanominen

Hoitopaikka irtisanotaan aina kirjallisesti sähköisen asioinnin kautta tai tulostettavalla lomakkeella. Paikkaa ei voi irtisanoa takautuvasti.

Ota yhteyttä

Mäki Anne

varhaiskasvatusjohtaja

050 3895217

anne.maki@vesilahti.fi

Rautialantie 60, 37470 Vesilahti

Rautell Riitta

palvelusihteeri

040 1335201

riitta.rautell@vesilahti.fi

Rautialantie 60, 37470 Vesilahti

arrow_upward