Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Vesilahden kunnanvaltuusto ja johtavat viranhaltijat.

Valtuusto päättää:

 1. kuntastrategiasta
 2. hallintosäännöstä
 3. talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
 4. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
 5. liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista
 6. varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista
 7. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 8. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 9. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 10. jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
 11. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 12. tilintarkastajien valitsemisesta
 13. tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
 14. muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Vesilahden kunnanvaltuustossa on 21 jäsentä.

Paikkajako: Kansallinen Kokoomus 7, Suomen Keskusta 6, Perussuomalaiset 2, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 2, Suomen Kristilliset 2, Vihreä Liitto 2


Puheenjohtaja
Lumia Mervi, kok
puh. 0400 332 151
mervi.lumia@vesilahti.fi


1. varapuheenjohtaja
Lounasranta Marko, sdp
puh. 041 506 2815
marko.lounaranta@vesilahti.fi


2. varapuheenjohtaja
Kekäläinen Laura
, vihr
laura.kekalainen@vesilahti.fi

Alakoski Virpi,  kesk
Puh. 040 736 9951
virpi.alakoski@vesilahti.fi

Arvela Ari, kesk
Puh. 0400 339 862
ari.arvela@vesilahti.fi

Elliott Aura, kd
aura.elliott1@vesilahti.fi

Harjula Jukka, kesk
jukka.harjula@vesilahti.fi

Kuusjärvi Matti, kd
Puh. 040 844 3291
matti.kuusjarvi@vesilahti.fi

Leppänen Ilona, kok
ilona.leppanen@vesilahti.fi

Nieminen Lauri, sdp
Puh. 050 307 4282
lauri.nieminen@vesilahti.fi

Penttilä Harri, kesk
harri.penttila@vesilahti.fi

Perämaa Ari, ps
Puh. 0400 011 747
ari.peramaa@vesilahti.fi

Pietilä Tapani, kok
tapani.pietila2@vesilahti.fi

Pispala Kristiina, kok
Puh. 040 191 8882
kristiina.pispala@vesilahti.fi

Rajala Miia, kesk
Puh. 044 218 6367
miia.rajala@vesilahti.fi

Saarinen Velipekka, kok
Puh. 0400 630 890
velipekka.saarinen@vesilahti.fi

Sorva Valto, kok
Puh. 040 732 1075
valto.sorva@vesilahti.fi

Suoniemi Susanna, vihr
Puh. 040 757 8336
susanna.suoniemi@vesilahti.fi

Tapanainen Harri, kok.
Puh. 0400 157 326
harri.tapanainen@vesilahti.fi

Uusi-Erkkilä Pertti, kesk.
Puh. 040 588 8630
pertti.uusi-erkkila@vesilahti.fi

Uusi-Rasi Antti, kesk
Puh. 045 7877 0078
antti.uusi-rasi@vesilahti.fi