Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Vesilahden kunnanvaltuustossa on 21 jäsentä.

Paikkajako: Kansallinen Kokoomus 7, Suomen Keskusta 5, Perussuomalaiset 4, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 2, Vihreä Liitto 2, Suomen Kristilliset 1

Kunnanvaltuuston tehtävät

Kunnanvaltuusto päättää

 • kuntastrategiasta
 • hallintosäännöstä
 • talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
 • omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
 • liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista
 • varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista
 • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 • palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
 • luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • tilintarkastajien valitsemisesta
 • tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
 • muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Kunnanvaltuuston kokoonpano 2021-2025

Puheenjohtaja
Arvela Ari
0400 339 862
ari.arvela(a)vesilahti.fi
KESK

1. varapuheenjohtaja
Lounasranta Marko
041 5062 815
marko.lounasranta(a)vesilahti.fi
SDP

2. varapuheenjohtaja
Salo Tanja
044 7126 981
tanja.salo(a)vesilahti.fi
PS

Ala-Orvola Mikko
0400 522 283
mikko.ala-orvola(a)vesilahti.fi
KOK

Elliott Aura
aura.elliott1(a)vesilahti.fi
KD

Eskola Aapeli
0400 907 066
aapeli.eskola(a)vesilahti.fi
PS

Graichen Anu
045 2772 550
anu.graichen(a)vesilahti.fi
KOK

Halme Johanna
johanna.halme(a)vesilahti.fi
KOK

Jokiniemi Michaela
040 1644 254
michaela.jokiniemi(a)vesilahti.fi
VIHR

Kantola Kristiina
kristiina.kantola(a)vesilahti.fi
SDP

Lamminmäki Taina
0400 836 670
taina.lamminmaki(a)vesilahti.fi
PS

Mäkipää Arto
arto.makipaa(a)vesilahti.fi
KESK

Pakarainen Tomi
tomi.pakarainen(a)vesilahti.fi
KOK

Penttilä Harri
040 7288 937
harri.penttila(a)vesilahti.fi
KESK

Perämaa Ari
0400 011 747
ari.peramaa(a)vesilahti.fi
PS

Pietilä Tapani
050 5012 760
tapani.pietila(a)vesilahti.fi
KOK

Pispala Kristiina
040 1918 882
kristiina.pispala(a)vesilahti.fi
KOK

Rajala Miia
044 2186 367
miia.rajala(a)vesilahti.fi
KESK

Simula Aino-Riikka
050 3459 843
aino-riikka.simula(a)vesilahti.fi
KESK

Suoniemi Susanna
susanna.suoniemi(a)vesilahti.fi
VIHR

Tapanainen Harri
0400 157 326
harri.tapanainen(a)vesilahti.fi
KOK

Ota yhteyttä

Arvela Ari

valtuuston puheenjohtaja

0400 339 862

ari.arvela@vesilahti.fi

Hirvonen Tuomas

kunnanjohtaja

044 431 4340

tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

Katso tiedot arrow_right_alt

Hokkanen Susanna

hallintojohtaja

044 4314 835

susanna.hokkanen@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

Katso tiedot arrow_right_alt

arrow_upward