Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Valtuusto päättää:

 1. kuntastrategiasta
 2. hallintosäännöstä
 3. talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
 4. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
 5. liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista
 6. varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista
 7. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 8. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 9. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 10. jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
 11. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 12. tilintarkastajien valitsemisesta
 13. tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
 14. muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Vesilahden kunnanvaltuustossa on 21 jäsentä.

Paikkajako: Kansallinen Kokoomus 7, Suomen Keskusta 5, Perussuomalaiset 4, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 2, Vihreä Liitto 2, Suomen Kristilliset 1

Vesilahden kunnanvaltuusto 2021-2025

Ala-Orvola Mikko
0400 522 283
mikko.ala-orvola(a)vesilahti.fi
KOK

Arvela Ari
0400 339 862
ari.arvela(a)vesilahti.fi
KESK

Elliott Aura
aura.elliott1(a)vesilahti.fi
KD

Eskola Aapeli
0400 907 066
aapeli.eskola(a)vesilahti.fi
PS

Graichen Anu
045 2772 550
anu.graichen(a)vesilahti.fi
KOK

Halme Johanna
johanna.halme(a)vesilahti.fi
KOK

Jokiniemi Michaela
040 1644 254
michaela.jokiniemi(a)vesilahti.fi
VIHR

Kantola Kristiina
kristiina.kantola(a)vesilahti.fi
SDP

Lamminmäki Taina
0400 836 670
taina.lamminmaki(a)vesilahti.fi
PS

Lounasranta Marko
041 5062 815
marko.lounasranta(a)vesilahti.fi
SDP

Mäkipää Arto
arto.makipaa(a)vesilahti.fi
KESK

Pakarainen Tomi
tomi.pakarainen(a)vesilahti.fi
KOK

Penttilä Harri
040 7288 937
harri.penttila(a)vesilahti.fi
KESK

Perämaa Ari
0400 011 747
ari.peramaa(a)vesilahti.fi
PS

Pietilä Tapani
050 5012 760
tapani.pietila(a)vesilahti.fi
KOK

Pispala Kristiina
040 1918 882
kristiina.pispala(a)vesilahti.fi
KOK

Rajala Miia
044 2186 367
miia.rajala(a)vesilahti.fi
KESK

Salo Tanja
044 7126 981
tanja.salo(a)vesilahti.fi
PS

Simula Aino-Riikka
050 3459 843
aino-riikka.simula(a)vesilahti.fi
KESK

Suoniemi Susanna
susanna.suoniemi(a)vesilahti.fi
VIHR

Tapanainen Harri
0400 157 326
harri.tapanainen(a)vesilahti.fi
KOK