Tilinpäätös

Kuntalaissa (410/2015) säädetään kunnan tilinpäätöksestä. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallitus laatii tilinpäätöksen seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Tarkastuksen jälkeen kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Kunnanvaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen sisältyy tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Ota yhteyttä

Vihtiälä Merja

talousjohtaja

040 356 6697

merja.vihtiala@vesilahti.fi

Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti

arrow_upward