Vesiliikennelain mukainen lupa

Vesilahden kunnan ympäristövalvonta vastaanottaa lupahakemukset vesiliikennelain mukaisiin lupa-asioihin.

Toimi näin

Liitä lupahakemukseen kartta toiminta-alueesta, vesialueen osakkaiden kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma alueen siivouksesta tai muusta kunnostuksesta tapahtuman jälkeen.

Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella liitteineen, joka tulee toimittaa Vesilahden kunnan kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen.

Asian käsittelystä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen tuntiveloitus.

arrow_upward