Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Yleiskaavojen laadinnasta vastaa kunta. Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka sijaitsee maakuntakaavan ja asemakaavan välissä. Yleiskaava sovittaa yhteen asemakaavoja ja ohjaa niiden laadintaa. Yleiskaava voi olla myös osayleiskaava, jolloin se koskee vain osaa kunnan alueista. Vesilahden kunnan aluetta koskevan yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Kaavoituksen etenemisestä ja vaikuttamismahdollisuuksista tiedotetaan Lempäälän-Vesilahden Sanomissa ja kunnan verkkosivuilla. Kaavoituksen osallisia tiedotetaan myös erikseen kirjeellä.
Voit vaikuttaa yleiskaavan tai osayleiskaavan laadintaan kaavoituksen eri vaiheissa. Toimita mielipide kirjallisesti kunnan kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Asioi paikan päällä

arrow_upward