Jätehuolto

Jätehuollon periaatteena on niin sanottu etusijajärjestys. Ensisijaisesti on pyrittävä välttämään jätteen syntymistä, ja jos tämä ei ole mahdollista, niin mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lajitella ja kierrättää tai käyttää muuten hyödyksi.

Kiinteistön jätehuoltopalvelut Pirkanmaan Jätehuolto Oy:stä

Jätehuollon järjestämisestä Vesilahden kunnan alueella huolehtii Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Lisätietoa jätteiden lajittelusta, keräyksestä, jäteasemista ja jätteenkäsittelykeskuksista löytyy Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n verkkosivuilta.

Liittyminen jätehuoltoon

Asuin- ja vapaa-ajan käytössä olevan kiinteistön on jätelain mukaan liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään. Liittyminen hoituu tekemällä asiakassopimuksen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa.

Liittymisestä kunnan jätehuoltojärjestelmään ei voi saada vapautusta. Kiinteistön jäteastian tyhjennysvälin pidennystä tai tyhjennysten pidempiaikaista keskeytystä voi hakea alueelliselta jätehuoltolautakunnalta. Jätehuoltolautakunta voi myös perustellusta syystä kohtuullistaa kiinteistön jätemaksua. Lomakkeet ja lisätietoa mm. jätemaksun kohtuullistamisen periaatteista löytyvät alueellisen jätehuoltolautakunnan verkkosivuilta.

Alueellinen jätehuoltolautakunta

Alueellinen jätehuoltolautakunta on 17 kunnan yhteinen toimielin, joka päättää jätelain (646/2011) mukaisista jätehuollon viranomaisasioista toimialueellaan.

Linkki kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin.

arrow_upward