Kehityksen ja oppimisen tuki

Jokainen lapsi kehittyy ja kasvaa omaan tahtiinsa. Varhaiskasvatuksessa havainnoidaan lapsen kasvua ja kehitystä arjessa. Havaintojen perusteella muokataan lapsen oppimisympäristöä ryhmässä niin, että se tukee hänen kasvuaan ja kehitystään mahdollisimman hyvin. Lasten tuen tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen mahdollisimman varhain on tärkeää. Varhain aloitettu lapsen kehityksen ja oppimisen tuki ennaltaehkäisee ja estää lapsen vaikeuksien kasaantumista ja pitkittymistä.

Yhdessä huoltajien ja mahdollisten muiden asiantuntijoiden kanssa suunniteltu varhaiskasvatuksen arki päiväkodissa tukee lapsen kasvua ja kehitystä ryhmässä yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Mikäli huoltajilla on tiedossa lapsen mahdollinen tuentarve jo varhaiskasvatuksen alkaessa, on hyvä olla yhteydessä erityisopettajaan tarvittavien tukitoimien järjestämistä varten.

Kaikki lapset saavat yleistä tukea. Tukea voidaan vahvistaa tehostettuna tai erityisenä tukena. Tuki on joustavaa ja pitkäjänteisesti suunniteltua sekä tarpeen mukaan muuttuvaa. Lapsi saa tukea omassa ryhmässään niin kauan ja sen tasoisena kuin hänellä on siihen tarvetta. Tuki voi sisältää pedagogisia, rakenteellisia tai hoidollisia arjen järjestelyjä. Tuen muutoksista tehdään varhaiskasvatuslain mukainen hallintopäätös.

Varhaiskasvatuksessa kehityksen ja oppimisen tuen asiantuntijana toimii varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

arrow_upward