Kehityksen ja oppimisen tuki

Vesilahden varhaiskasvatuksen kehityksen ja oppimisen tuki pohjautuu valtakunnalliseen ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tukea tarjotaan inkluusioperiaatteen mukaisesti, tarvittu tuki suunnitellaan lapsen omaan ryhmään ja toimintaa muokataan vastaamaan lapsen yksilöllisiä tarpeita.

Lasten toimintaa havainnoidaan päivittäin ja tätä kautta saadaan yksityiskohtaista tietoa niin lasten kehityksestä kuin myös vahvuuksista ja mielenkiinnon kohteista. Näiden pohjalta asetetut tavoitteet ja menetelmät kirjataan varhaiskasvatussuunnitelmaan ja niiden vaikutuksia arvioidaan säännöllisesti.

Jokaisen neuvolatarkastuksen (2½-6-vuotiaiden) yhteydessä varhaiskasvatuksen työntekijät tekevät leikki-ikäisen lapsen neurologisen arvion (Lenen), jonka tavoitteena on kartoittaa mahdolliset kehitykselliset haasteet. Kehityksen haasteiden varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen vaikuttavat myönteisesti lapsen kehitykseen ja ennaltaehkäisevät haasteiden kasautumista.

arrow_upward