Vanhusneuvosto

Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi Vesilahden kunnassa toimii vanhusneuvosto.

Vanhusneuvosto on lakisääteinen ja sen tehtäviä ovat

  • Seurata ja edistää ikääntyneen väestön selvitymistä, osallisuutta ja äänen kuulumista kunnan eri toiminnoissa
  • Seurata kunnallista päätöksentekoa ikääntyneen väestön näkökulmasta
  • Antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneelle väestölle

Vanhusneuvoston jäsenet

Vatanen Riitta, pj
Eläkeliitto

Hakuni Pirjo
Joutohetkien seura

Louhi Kaarina
aiemmin vanhus- ja vammaisneuvoston pj

Pitkäkoski Raimo
Sotaveteraanit

Teräs Markku
Eläkeläiskerho

Uusi-Erkkilä Pertti
kunnanhallituksen pj.

Mäki Anne
varhaiskasvatusjohtaja

Alamäki Olli
hyvinvointikoordinaattori

Paunonen Kati, sihteeri
hallintojohtaja