Vanhusneuvosto

Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi Vesilahden kunnassa toimii vanhusneuvosto.

Vanhusneuvosto on lakisääteinen ja sen tehtäviä ovat

  • Seurata ja edistää ikääntyneen väestön selvitymistä, osallisuutta ja äänen kuulumista kunnan eri toiminnoissa
  • Seurata kunnallista päätöksentekoa ikääntyneen väestön näkökulmasta
  • Antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneelle väestölle

Vanhusneuvoston jäsenet 2021-2025

Vatanen Riitta, pj
Eläkeliitto

Hakuni Pirjo
Joutohetkien seura

Kauranen Pirjo
Narva

Lylykangas Armi
Eläkeläiskerho

Pitkäkoski Raimo
Sotaveteraanit

Tamminen Titi
Palho-Vakkala

Simula Aino-Riikka
kunnanhallituksen edustaja

Alamäki Olli
hyvinvointikoordinaattori

hallintojohtaja, sihteeri