Lapsiystävällinen kunta

Vesilahden kunta on vuonna 2021 hyväksytty mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin. Kyseinen malli auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ja pysyviä ratkaisuja lasten arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa.

Kaikki Lapsiystävällinen kunta -mallissa mukana olevat kunnat sitoutuvat kehitystyöhön lasten parhaaksi. Mikäli kehittämistyö etenee mallin tavoitteiden mukaisesti, UNICEF voi myöntää Vesilahden kunnalle Lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen. Tunnustusta myönnettäessä UNICEF arvioi sekä kehittämisprosessia että saavutettuja tuloksia. Tunnustus on voimassa kaksi vuotta ja sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista.

Lapsiystävällinen kunta -malli on työväline, jonka avulla kunta

  • tunnistaa, missä sillä on parannettavaa lapsen oikeuksien suhteen
  • määrittelee, mitä sen tulee tehdä, jotta jokaisen lapsen oikeudet toteutuisivat mahdollisimman hyvin kunnassa
  • seuraa työnsä edistymistä järjestelmällisesti.

Miksi lapsiystävällinen kunta -mallia tarvitaan?

Suuri osa lasten hyvinvointia koskevista päätöksistä tehdään kunnassa. Lapsiystävällinen kunta -mallilla pyritään varmistamaan, että myös haavoittuvassa asemassa olevat lapset tunnistetaan ja he saavat tarvitsemansa tuen. Tämä malli auttaa kuntaa varmistamaan, että lapset ja nuoret saavat paremmin äänensä kuuluviin ja pääsevät vaikuttamaan heitä itseään koskeviin asioihin.

Mallin avulla pysyviä parannuksia

Lapsiystävällinen kunta -mallin ajatuksena on saada aikaan pysyviä muutoksia kunnan toimintatapoihin. Muutokset voivat olla esimerkiksi konkreettisia parannuksia harrastusmahdollisuuksiin tai siihen, miten lapsen etu huomioidaan kunnan päätöksenteossa.

Lue lisää UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -sivustosta

Lapsiystävällinen kunta -mallin eteneminen

Ota yhteyttä

Lahtinen Marko

sivistysjohtaja

040 153 1593

marko.lahtinen@vesilahti.fi

Huhtatie 7, 37470 Vesilahti

arrow_upward