Lapsiystävällinen kunta

Vesilahden kunta on vuonna 2021 hyväksytty mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin. Kyseisen malli auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ja pysyviä ratkaisuja lasten arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa.

Kaikki Lapsiystävällinen kunta -mallissa mukana olevat kunnat sitoutuvat kehitystyöhön lasten parhaaksi. Mikäli kehittämistyö etenee mallin tavoitteiden mukaisesti, UNICEF voi myöntää Vesilahden kunnalle Lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen. Tunnustusta myönnettäessä UNICEF arvioi sekä kehittämisprosessia että saavutettuja tuloksia. Tunnustus on voimassa kaksi vuotta ja sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista.

Lapsiystävällinen kunta -malli on työväline, jonka avulla kunta

  • tunnistaa, missä sillä on parannettavaa lapsen oikeuksien suhteen
  • määrittelee, mitä sen tulee tehdä, jotta jokaisen lapsen oikeudet toteutuisivat mahdollisimman hyvin kunnassa
  • seuraa työnsä edistymistä järjestelmällisesti.

Miksi lapsiystävällinen kunta -mallia tarvitaan?

Suuri osa lasten hyvinvointia koskevista päätöksistä tehdään kunnassa. Lapsiystävällinen kunta -mallilla pyritään varmistamaan, että myös haavoittuvassa asemassa olevat lapset tunnistetaan ja he saavat tarvitsemansa tuen. Tämä malli auttaa kuntaa varmistamaan, että lapset ja nuoret saavat paremmin äänensä kuuluviin ja pääsevät vaikuttamaan heitä itseään koskeviin asioihin.

Mallin avulla pysyviä parannuksia

Lapsiystävällinen kunta -mallin ajatuksena on saada aikaan pysyviä muutoksia kunnan toimintatapoihin. Muutokset voivat olla esimerkiksi konkreettisia parannuksia harrastusmahdollisuuksiin tai siihen, miten lapsen etu huomioidaan kunnan päätöksenteossa.

Lue lisää UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -sivustosta

Lapsiystävällinen kunta -mallin eteneminen

1. Malliin hakeminen

Ensimmäisessä vaiheessa kunta hakee malliin mukaan. Vesilahden kunta haki mukaan vuoden 2020 syksyllä valtuustoaloitteen innoittamana. Kun kunta on hyväksytty malliin mukaan kirjoitetaan sitoumus yhteistyöstä. Vesilahden kunta hyväksyttiin malliin mukaan vuoden 2021 alusta.

2. Lapsen oikeuksiin tutustuminen

Mallin toisessa vaiheessa kunnan tehtävänä on tutustua lapsen oikeuksiin. Kunnan Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmä käy läpi UNICEFin tarjoaman alkukoulutuksen ja tutustuu teemapaketteihin, jotka käsittelevät lapsen oikeuksia kunnan näkökulmasta. Vesilahden kunnan Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmä kävi läpi alkukoulutuksen ja tutustui teemapaketteihin vuoden 2021 huhti-toukokuun aikana.

3. Nykytilan kartoitus

Kolmannessa vaiheessa kunta tekee kartoituksen lapsiystävällisyytensä nykytilasta. Tämä pohjautuu kunnassa jo olemassa olevaan tietoon lasten hyvinvoinnista, lasten kokemustietoon ja mallin lapsenoikeusindikaattoreihin. Vesilahden kunnalla nykytilan kartoitukseen liittyvät kyselyt ja tapahtumat toteutettiin alkusyksyn 2021 aikana.

4. Tavoitteet ja toimintasuunnitelma

Neljännessä vaiheessa kunta määrittää Lapsiystävällinen kunta -työnsä tavoitteet ja toimenpiteet. Toimintasuunnitelma laaditaan nykytilan kartoituksen tulosten pohjalta. UNICEFin hyväksyttyä toimintasuunnitelman kunta alkaa toteuttaa sitä. Vesilahden kunnassa alkukartoitus ja sen pohjalta tehty hyväksytty toimintasuunnitelma saatiin valmiiksi vuoden 2021 lopulla. Kehittämistoimet toteutetaan vuosien 2022 ja 2023 aikana.

5. Seuranta, arviointi ja tunnustus

Viidenteen vaiheeseen kuuluvat Lapsiystävällinen kunta -työn seuranta, arviointi ja Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen myöntäminen. Seurantatapaamisissa kunta ja UNICEF tarkastelevat yhdessä kehittämistyön etenemistä. Arviointitapaamisessa käydään läpi työn tulokset. Mikäli työ on edennyt mallin kriteerien mukaan, UNICEF voi myöntää kunnalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Tähän kuluu kaksi tai neljä vuotta työn aloituksesta. Tunnustuksen jälkeen kunta jatkaa lapsiystävällisyyden kehittämistä mallin mukaisesti yhdessä UNICEFin kanssa. Vesilahden kunnalla on tavoitteena saada Lapsiystävällinen kunta -tunnustus vuoden 2023 aikana.

Tunnustuksen jälkeen kunta jatkaa lapsiystävällisyyden kehittämistä mallin mukaisesti yhdessä UNICEFin kanssa

Ota yhteyttä

Alamäki Olli

vapaa-aikakoordinaattori

041 730 0980

olli.alamaki@vesilahti.fi

Huhtatie 7, 37470 Vesilahti

Katso tiedot arrow_right_alt

Lahtinen Marko

sivistysjohtaja

040 153 1593

marko.lahtinen@vesilahti.fi

Huhtatie 7, 37470 Vesilahti

Katso tiedot arrow_right_alt

arrow_upward