Ilmoitus ympäristöhaitasta

Ympäristöhaittaa koskeva toimenpidepyyntö on ilmoitus asiasta, joka aiheuttaa haittaa ympäristössä ja jota asukas pyytää ympäristönsuojelua selvittämään.

Toimenpidepyynnön voi tehdä esimerkiksi roskaantumisesta, päästöhavainnosta vesistössä, savuhaitasta, häiritsevästä melusta tai työmaapölystä.

Toimi näin

Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti. Ympäristöhaittaa koskevaan ilmoituksen tulee sisältää ilmoituksen tekijän yhteystiedot, haitan aiheutumispaikka, kuvaus haitasta ja sen aiheuttajasta (jos tiedossa). Ilmoitukseen on hyvä liittää kartta haitan sijainnista varsinkin, jos paikkaa ei pysty yksilöimään esim. osoitetiedolla. Myös haittaa ilmentäviä valokuvia tai muita tallenteita on hyvä liittää ilmoitukseen. Mitä tarkemmin haitta, aiheuttaja ja sijainti on kuvattu, sen varmemmin asia saadaan selvitettyä

Jos on kyse välittömiä torjuntatoimia edellyttävästä ympäristön pilaantumisen tai terveyshaitan vaaraa aiheuttavasta vahingosta kuten öljy- tai kemikaalivuodosta, ota yhteyttä hätäkeskukseen numeroon 112.

Ilmoituksen voi toimittaa Vesilahden kunnan kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Ilman yhteystietoja jätettyjä ilmoituksia ei käsitellä. Ympäristönsuojelu muistuttaa, että ilmoitus ja siihen liitetyt tiedot tallennetaan kunnan asianhallintajärjestelmään ja tiedot ovat pääosin julkisia asiakirjoja.

Asioi paikan päällä

arrow_upward