Ympäristöalan avustuksia haettavissa Pirkanmaan ELY-keskuksesta

Ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalojen harkinnanvaraisia valtionavustuksia voi nyt hakea ensi vuodelle Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Pirkanmaan ELY-keskus myöntää avustuksia ministeriöiden osoittamien määrärahojen puitteissa. Avustusta voi hakea seuraaviin tarkoituksiin: Rakennusperinnön hoito Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttaminen…

Joulunaika varhaiskasvatuksessa

Päivystysaikana 23.12.2019 – 6.1.2020 varhaiskasvatusta tarjotaan vain Peiponpellon päiväkodissa. Muut yksiköt ovat kiinni. Myös perhepäivähoitajat lomailevat.