Tiedote metsänhakkuusta Ämmänhaudanmäen alueella

TIEDOTE ALUEEN ASUKKAILLE Vesilahden Ämmänhaudanmäen alueen 2. osan rakentaminen alkaa huhtikuussa 2019. Työt alkavat metsänhakkuulla Vihniäntien ja Petärinteen kortteleissa. Hakkuut suorittaa urakoitsija UPM:n Tapani Huttusen toimeksiannosta. Kunnallistekniset työt alkavat urakkasopimuksen allekirjoituksen jälkeen, kun valitusaika urakoitsijan valintapäätöksestä on saanut lainvoiman. Alueella…

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 Vesilahden kunta on jaettu kunnanvaltuuston 26.4.1999 tekemällä päätöksellä 3 äänestysalueeseen. Äänioikeus Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä 14.4.2019 täyttää 18 vuotta. Äänestysalueet ja äänestyspaikat Vesilahden kunnassa Äänestysalue Äänestyspaikka Kirkonkylä Yhtenäiskoulu, Koulutie…

Vesilahden kunta hakee kunnaninsinööriä kehittämään ja johtamaan kunnan teknistä toimea

Kunnaninsinööri on teknisen toimen päällikkö (toimialajohtaja), teknisen lautakunnan asioiden valmistelija ja esittelijä sekä johtoryhmän jäsen. Virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on soveltuva teknisen alan ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinto. Arvostamme aiempaa teknisen alan työkokemusta, perehtyneisyyttä kunnallistekniikkaan (vesi ja viemäröinti, kadut, ym. infra) ja urakkamenettelyihin, kokemusta hankesuunnittelusta ja siihen liittyvästä sopimushallinnasta sekä kustannuslaskennasta. Eduksi luetaan hyvät yhteistyö- ja neuvottelutaidot sekä kokemusta kunnallishallinnosta ja -taloudesta, kaavoituksesta, hankinnoista, johtamistehtävistä ja itsenäisestä työskentelystä.

Kuulutus maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteislupahakemuksen vireilläolosta

Pirkanmaan ELY-keskus (Liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue) hakee maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaista yhteislupaa kalliokiviaineksen ottamiseen sekä kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen tilalle Tannin kallioalue 922-896-1-1. Tannin kallioalue sijaitsee Punkalaitumentien varrella (os. Punkalaitumentie 146). Alueella on ollut aikaisemmin kalliokiviaineksen ottotoimintaa. Hakemuksen vireilläoloa koskeva kuulutus Hakemusasiakirjat ovat…