Kunnalta haettavien avustustusten hakuaika on käynnissä

Helmikuussa (1.-28.2.) 2023 haettavat avustukset ovat Yleisavustus (kunnanhallituksen myöntämä) Liikuntatoimen toiminta-avustus (sivistyslautakunnan myöntämä) Nuorisotoimen toiminta-avustus (sivistyslautakunnan myöntämä) Kulttuuritoimen toiminta-avustus (sivistyslautakunnan myöntämä) Kulttuuritoimen kohde-avustus (sivistyslautakunnan myöntämä) Rakennus- ja ympäristölautakunnan myöntämät avustukset tulevat haettavaksi myöhemmin ja niistä tiedotetaan erikseen. Mikä on muuttunut? Pyrimme…

Metsän hakkuu- ja hoitotöitä Anttilanvuoren alueella

Westas Group Oy suorittaa metsän hakkuu- ja hoitotöitä Vesilahden kunnan omistamilla kiinteistöillä 922-436-4-85 Saarikko sekä 922-419-6-26 Anttila. Maisematyöluvan mukaisesti kuvioilla 122 ja 127-128 toteutetaan uudishakkuu siemenpuuhakkuuna ja kuvioilla 93 ja 94 suoritetaan kasvatushakkuu. Lisäksi Tuonenojan varrelta poistetaan huonokuntoinen puusto. Työ…

Pyydämme palautetta kuntosalipalveluiden kehittämiseksi

Vesilahden kunta kerää kokemuksia ja palautetta sekä kehitystoiveita Vesilahden kuntosalin käyttöön liittyen. Kerättyjä vastauksia hyödynnetään kuntosalipalveluiden kehittämiseen. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti, eikä vastauksia voida yhdistää vastaajaan. Vastaaminen kestää muutaman minuutin. Vastausaikaa on sunnuntaihin 19.2.2023 asti. Kiitämme kaikki vastaajia! Pääset vastaamaan kyselyyn…

Vesilahden kunnanhallitus lausui yhden vyöhykkeen mallin puolesta

Vesilahden kunnanhallitus antoi lausunnon Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan lausuntopyyntöön vyöhykemallin uudistamisesta. Hallitus koki, että jatkossa yhden vyöhykkeen malli olisi paras vaihtoehto järjestää seudullinen joukkoliikenne. Asiaa käsiteltiin 23.1.2023 pidetyssä kokouksessa.

Ilmoittaudu alueellisille yksityistiepäiville

Yksityisteiden tienpidosta kiinnostuneet henkilöt kokoontuvat jälleen Alueellisille yksityistiepäiville! Suomen Tieyhdistyksen järjestämien Alueellisten yksityistiepäivien viikon 7 tilaisuudet pidetään seuraavasti: 14.2. Seinäjoki, 15.2. Kankaanpää, 16.2. Tampere. Jälleen on runsaasti luentoja ajankohtaisista yksityistieasioista mm. ennakkotietoa kesällä julkaistavasta uudesta yksiköintisuosituksesta, yksityisteiden siltojen ja merkittävimpien…

Pyydämme palautetta verkkosivujemme kehittämiseksi

Uudistamme vesilahti.fi-sivustoa kevään aikana. Uudistuksen tavoitteena on päivittää visuaalinen ilme vastaamaan kunnan uutta graafista ohjetta. Tämän lisäksi sivuston käyttökokemusta, rakennetta, hakutoimintoa ja saavutettavuutta kehitetään nykyisestä. Keräämme sivuston käyttäjiltä tietoa nykyisen sivun toimivuudesta. Kyselyyn vastaaminen kestää 1-2 minuuttia. Kysely on avoinna…

Ilmoittautuminen opetuspalveluiden järjestämään esikouluun lukuvuodeksi 2023–2024 on alkanut

Vesilahden kunta tarjoaa esiopetusta kolmessa yksikössä Narvan ja Ylämäen kouluissa sekä Vesilahden yhtenäiskoulussa. Ryhmät muodostuvat Vesilahden kunnan oppilaaksioton periaatteiden mukaan ja oppilaat ohjataan kouluihin siten, että aloittavien ryhmien koot ovat toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia. Esikouluun ilmoittautuminen tulee tehdä 22.2.2023 mennessä. Lomake…

Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahaston apurahat ovat haettavina

Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahaston vuoden 2023 apurahat ovat haettavina 16.1.–10.2.2023. Rahasto myöntää apurahoja taiteelliseen työskentelyyn, tieteellisiin jatko-opintoihin ja tutkimukseen sekä erilaisiin kulttuurihankkeisiin ja kotiseututyöhön, vuonna 2023 yhteensä 1 500 000 euroa. Tuemme etenkin oivaltavia ja korkeatasoisia hankkeita, nousevia ja uudistavia…