Vesilahden kunnan rakennusjärjestysluonnos nähtävillä

Vesilahden kunnan rakennusjärjestysluonnos nähtävillä

Vesilahden kunnan rakennusjärjestystä uudistetaan vuosien 2017 – 2020 aikana. Tavoitteena on saa-da uudistettu rakennusjärjestys hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta 2020.

Rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt rakennusjärjestysluonnoksen 11.12.2018 § 91. Luonnos on nähtävillä 7.1. - 8.2.2019 välisen ajan Vesilahden teknisessä toimistossa, osoitteessa Kestintie 3, Narva sekä kunnan Internet-sivuilla https://www.vesilahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/rakennusjarjestys/rakennusjarjestyksen-uudistaminen/

Kunnan asukkaat, maanomistajat, yritykset, yhdistykset ja muut osalliset voivat esittää mielipiteitään rakennusjärjestysluonnoksesta kirjallisesti. Mahdolliset rakennusjärjestysluonnosta koskevat kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoitteella: Vesilahden kunta, Rakennus- ja ympäristölautakunta, Lindinkuja 1, 37470 VESILAHTI tai sähköpostilla osoitteeseen vesilahdenkunta@vesilahti.fi.

Lisätietoja asiassa tarvittaessa rakennustarkastaja Satu Uusi-Erkkilä puhelin 0500 331 046 tai sähkö-posti satu.uusi-erkkila@vesilahti.fi

Vesilahti 7.1.2019
Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta

Pirkanmaan Jätehuolto tiedottaa

Pirkanmaan Jätehuolto noutaa joulukuuset maksutta niiltä kiinteistöiltä, joilla on biojätekeräys. Kuusen voi laittaa biojäteastian vierelle itselle sopivana päivänä tammikuun aikana.
Hyvä paikka kuusille on esimerkiksi jätekatoksen pääty. Jätteenkuljettajat toivovat, ettei kuusia sullota jätekatoksen sisälle eikä jäteastioiden eteen haittaamaan tyhjennyksiä.

– Kerätyt kuuset käytetään kompostin seosaineena Tarastenjärven kompostointilaitoksella, kertoo ympäristökouluttaja Päivi Koro.

Kiinteistöillä, joilla ei ole biojäteastiaa, kuusen oksat voi silputa kompostin seosaineeksi ja rungon polttaa tulipesässä. Kuusen voi myös laittaa sekajäteastian viereen, josta se viedään normaalin tyhjennyksen yhteydessä lisäjätehinnalla. Sekajätetyhjennyksen yhteydessä kerätyt kuuset päätyvät Tammervoiman hyötyvoimalaan, jossa tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä.