Varhaiskasvatus

 

Lämpimästi tervetuloa Vesilahden varhaiskasvatuksen sivuille!


Varhaiskasvatus kuuluu kasvatus- ja opetuslautakunnan toimialaan. 

Toimistomme sijaitsee osoitteessa   Rautialantie 60, teitä palvelevat
Varhaiskasvatuksen johtaja Anne Mäki, puh. 050 3895 217 

Palvelusihteeri Riitta Rautell, puh. 040 1335 201
päivähoitomaksupäätökset
päivähoitolaskutus
 
Nyt laskut sähköisenä verkkopankkiisi! Lue lisää tästä linkistä.
Mitä varhaiskasvatus on?
Päivähoito on varhaiskasvatusta; elämää lapsen kanssa kasvaen, hoivaten ja oppien perhepäivähoidossa ja päiväkodeissa. Se on leikkiä, toimintaa, arjen jakamista ja välillä vähän juhlaakin. Päivähoidon tavoitteena on lapsen kehityksen ja oppimisen tukeminen yhteistyössä vanhempien kanssa. Päivähoidon järjestämistä ohjaavat lait ja asetukset sekä valtakunnallinen ja kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmat voivat valita hoitoajan seuraavista kuudesta vaihtoehdoista:
   0- 90 h/ kk
 91 - 120 h/kk
121 - 140 h/kk
141 - 155 h/kk
156 - 170 h/kk
171 h ja yli
Opetushallituksen määräämien varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistuksen lähtökohtana ovat lasten kasvuympäristön ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristön muutokset. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet korostavat lasten ja huoltajien osallisuutta, monikulttuurisuutta, vahvaa johtamista ja elinikäistä oppimista. Kolmitasoinen varhaiskasvatussuunnitelma koostuu valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, paikallisista varhaiskasvatussuunnitelmista sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmista. Sen tehtävänä on tukea ja ohjata varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä sekä edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista koko maassa.
Varhaiskasvatuksen toimintamuodot, päiväkoti ja perhepäivähoito (sekä kunnallinen että yksityinen) noudattavat Vesilahden kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa. Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti varhaiskasvatus on toiminnallista oppimista, joka tapahtuu pienryhmissä. Varhaiskasvatusta toteutetaan vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa liikkuen, leikkien, tutkien ja taiteillen. Toteuttamista ohjaavat lasten mielenkiinnon ja ihmettelyn kohteet ja lasten taitotasot.
Jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, jota päivitetään vuosittain.