Mantereentien ja Koskenkylän alueen vesihuoltoon liittymättömiä kiinteistöjä lähestytään kirjeitse keväällä 2017

20.4.2017

Vesilahden kunnassa on vuodesta 2013 lähtien lähestytty alue kerrallaan vesihuoltoon liittymättömiä kiinteistöjä. Tarkastelua on tehty vesihuoltolain pohjalta. Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Tietyin perustein kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää vapautuksen liittämisvelvollisuudesta.
Tarkastelua on tehty tähän mennessä Länsi-Narvan vesihuolto-osuuskunnan alueella ja osassa Kirkonkylän aluetta. Tänä vuonna tarkasteltavana alueena on Mantereentien ja Koskenkylän alue. Tarkasteltavana alueena on alla olevassa kuvassa vihreällä esitetty toiminta-aluerajaus. Tulevina vuosina myös muiden alueiden (mm. Ylämäki, Kirkonkylä ja Narva) liittymättömiä kiinteistöjä tullaan lähestymään erikseen.
Kartoitettujen vesihuoltoon liittymättömien kiinteistöjen omistajille lähetetään kirjeet, joissa tuodaan esille kiinteistön liittymistilanne ja ohjeet toimenpiteisiin asian kuntoon saattamiseksi (liittyminen / vapautuksen hakeminen).
 
18.4.2017
Vesilahden kunnan ympäristönsuojelu sekä Vesi- ja viemärilaitos

Lisätietoa:
Ympäristönsuojelu > Vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen
Vesi- ja viemärilaitos
Ympäristötarkastaja Elina Laukkanen, p. 040 133 7257, etunimi.sukunimi(at)lempaala.fi
Kunnanrakennusmestari Veli Salmi, p. 050 389 5222, etunimi.sukunimi(at)vesilahti.fi
Palvelusihteeri Sari Hietala-Karlsson, p. 050 5771 547, etunimi.sukunimi(at)vesilahti.fi