Tietoa kompostointi-ilmoituksesta ja jätteenlajittelumääräyksistä

Kompostointi-ilmoitus Kompostointi-ilmoitus tulee tehdä jätehuoltoviranomaiselle (alueellinen jätehuoltolautakunta), jos kiinteistössä kompostoidaan elintarvikejätettä (eli keittiössä syntyvää biojätettä), eikä kiinteistö kuulu biojätteen keräyksen piiriin. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia kiinteistöjä Pirkanmaalla, myös vapaa-ajan asuntoja ja siirtolapuutarhoja. Ilmoitus pitää tehdä 31.12.2022 mennessä. Ilmoituksen teet kätevimmin lokakuun…

Vesilahden kuntaorganisaation ilmastotiekartta

Alkusyksystä 2020 Vesilahden kuntaorganisaation esihenkilöt osallistuivat etätyöpajaan, jossa suunniteltiin ilmastotoimenpiteitä, joiden avulla kukin toimiala ottaa osaa yhteisen päästövähennystavoitteen saavuttamiseen. Työpajan ideoista koostettiin ilmastotoimenpiteet, jota kirjattiin ilmastotiekarttaan. Ilmastotiekartta on osa Tampereen kaupunkiseudun yhteistä ilmastotyötä. Tiekartassa on viisi isoa teema, joita ovat…

Lupapiste

Hoida hankkeesi rakennuslupa-asiointi verkossa Lupapisteen kautta – aina ennakkokyselyistä hankkeen päättymiseen saakka. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki hankkeen osapuolet pysyvät tietoisina hankkeen etenemisestä. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on sujuvampaa kun…

Rakennusvalvonnan lupamaksut ja asiakirjatilaukset

Rakennusvalvonnan taksa Rakennusvalvonta perii rakennusluvan käsittelystä ja muista rakennusvalvonnan toimenpiteistä maksuja rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymän rakennusvalvontataksan mukaisesti. Taksan maksut eivät ole arvonlisäverollisia. Tarkemmat tiedot hinnoista löytyy linkistä: Rakennusvalvonnan taksa 1.1.2022 Esimerkkilaskelma kokonaisalaltaan 150m²:n suuruisen omakotitalon rakennuslupamaksusta: (sisältää maalämpökaivon poraamiseen tarvittavan toimenpideluvan)…

Rakennuslupa

Rakennusluvan tarvitset aina rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen laajentamiseen sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen. Rakennusluvanvaraisia hankkeita ovat myös mittavat korjaus- ja muutostyöt. Toimi näin Rakennuslupaa voit hakea sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Rakennuslupahakemuksen liitteet Lupahakemusten kaikkien liitteiden tulee olla pdf-muodossa…

Vesi- ja viemärilaitos

Vesi- ja viemärilaitoksen asioissa sinua palvelee Lempäälän Vesi. Lempäälän vesi palvelee sinua vesi- ja viemärilaitoksen asioissa, Vesilahden asiakkaille on nyt omat sivut Vesilahden asiakkaat Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueet: Kirkonkylän toiminta-alue Narvan toiminta-alue Liitoskohtalausuntojen tilaaminen ja tietoja liittymismaksuista löytyy sivuilta Liittyminen…

Yleisimmät kysytyt kysymykset

Minkä kokoisen vajan saa rakentaa ilman lupaa? Maankäyttö- ja rakennuslain sekä Vesilahden kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti minkäänlaista vajaa ei saa rakentaa ilman lupaa. Tarvitaanko pääsuunnittelija? Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan pääsuunnittelija tarvitaan aina. Tarvitseeko ilmalämpöpumpun asentaminen luvan viranomaiselta? Ei tarvitse. Ulkoyksikkö tulee…