Vesilahden kuntaorganisaation ilmastotiekartta

Alkusyksystä 2020 Vesilahden kuntaorganisaation esihenkilöt osallistuivat etätyöpajaan, jossa suunniteltiin ilmastotoimenpiteitä, joiden avulla kukin toimiala ottaa osaa yhteisen päästövähennystavoitteen saavuttamiseen. Työpajan ideoista koostettiin ilmastotoimenpiteet, jota kirjattiin ilmastotiekarttaan. Ilmastotiekartta on osa Tampereen kaupunkiseudun yhteistä ilmastotyötä. Tiekartassa on viisi isoa teema, joita ovat…

Lupapiste

Hoida hankkeesi rakennuslupa-asiointi verkossa Lupapisteen kautta – aina ennakkokyselyistä hankkeen päättymiseen saakka. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki hankkeen osapuolet pysyvät tietoisina hankkeen etenemisestä. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on sujuvampaa kun…

Rakennusvalvonnan lupamaksut ja asiakirjatilaukset

Rakennusvalvonnan taksa Rakennusvalvonta perii rakennusluvan käsittelystä ja muista rakennusvalvonnan toimenpiteistä maksuja rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymän rakennusvalvontataksan mukaisesti. Taksan maksut eivät ole arvonlisäverollisia. Tarkemmat tiedot hinnoista löytyy linkistä: Rakennusvalvonnan taksa 1.2.2023 Esimerkkilaskelma asemakaava-alueella sijaitsevan kokonaisalaltaan 150m²:n suuruisen omakotitalon rakennuslupamaksusta: (sisältää maalämpökaivon poraamiseen…

Rakennuslupa

Rakennusluvan tarvitset aina rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen laajentamiseen sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen. Rakennusluvanvaraisia hankkeita ovat myös mittavat korjaus- ja muutostyöt. Toimi näin Rakennuslupaa voit hakea sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Rakennuslupahakemuksen liitteet Lupahakemusten kaikkien liitteiden tulee olla pdf-muodossa…

Vesi- ja viemärilaitos

Vesi- ja viemärilaitoksen asioissa sinua palvelee Lempäälän Vesi. Lempäälän vesi palvelee sinua vesi- ja viemärilaitoksen asioissa, Vesilahden asiakkaille on nyt omat sivut Vesilahden asiakkaat Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueet: Kirkonkylän toiminta-alue Narvan toiminta-alue Liitoskohtalausuntojen tilaaminen ja tietoja liittymismaksuista löytyy sivuilta Liittyminen…

Rakentaminen

Lupahakemukset ja neuvonta Lupapiste.fi palvelun kautta. Neuvontaa saa myös sähköpostitse rakennusvalvonta@vesilahti.fi Pyrimme käsittelemään lupahakemukset saapumisjärjestyksessä ja perehtymään suunnitelmiin sekä antamaan ohjeistusta mahdollisimman pian sähköisen lupahakemuksen keskusteluikkunassa tai sähköpostissa, joissa hakija voi esittää rakennuslupamenettelyyn ja suunnitelma-asiakirjoihin liittyviä kysymyksiä.  

Rakentamisen luvat ja luvanvaraisuus

Rakennettuun ympäristöön sekä rakennuksiin kohdistuvat toimenpiteet ovat lähes aina luvanvaraisia. Tästä syystä rakennusvalvontaan kannattaa olla yhteydessä jo hyvissä ajoin suunnitteluvaiheessa, jolloin voimme yhdessä selvittää minkälaisia lupia, suunnitelmia ja suunnittelijoita hankkeesi edellyttää. Ennakko-ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on, että lupahakemuksesi liitteineen voidaan jättää…