Tekninen toimisto tiedottaa

8.10.2018

 

Maanrakennustyöt Huhtatiellä ovat valmistumassa. Rakentamisen aikaiset virheet on korjattu. Katualue jää talveksi murskepinnalle ja päällystetään ensi kesän aikana.
 
Urhonkujan ja Mikonkujan töiden loppuunsaattaminen tapahtuu viikkojen 41 ja 42 aikana.
 
Peuraniityn päiväkodin ulkotyöt ovat keskeneräisiä ja niitä jatketaan esim. aluetta kiertävän aidan osalta.
 
Lähde- kirjaston piha-alueet rakennetaan valmiiksi 2019 kesällä. Silloin P-alue päällystetään ja pihaan laitetaan kiveys.
 

Virolaisen asuntoalueen kunnallistekniikka valmistuu lokakuun aikana.