Koronaepidemia: Elinkeinotoimi

Tätä sivua on päivitetty viimeksi 26.11.2020 klo 10:30.

Ajankohtaiset rajoitukset:

Voimassa olevat rajoitukset löydät täältä: https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset

Lisäksi Vesilahden kunnan ajankohtaiset tiedot löydät täältä: https://www.vesilahti.fi/vesilahden-kunnan-linjaukset-korona-viruksen-leviamisen-estamiseksi/

Kokoontumisrajoitukset

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä 31.12.2020 saakka. Tämä ohje on voimassa Vesilahdessa toimiville yrityksille ja heidän järjestämiin tapahtumiin liittyen.

Vesilahden kunta kuitenkin suosittelee, että kunnassa ei järjestettäisi yli kymmenen (10) hengen tapahtumia marras-joulukuun aikana. Suositus koskee kaikkia sisätiloissa järjestettäviä tilaisuuksia.

Vesilahden kunnan tiloissa ei järjestetä yli kymmenen (10) hengen tapahtumia 26.11.-31.12.2020. Tästä poikkeuksena on lapsille ja nuorille (alle 20-vuotiaille) järjestettävä harrastustoiminta.

Kunnan vuokraamat tilat

Kunnan vuokraamien tilojen osalta noudatetaan voimassaolevia henkilömäärärajoituksia. Kunta ei luovuta tiloja yli kymmenen hengen tilaisuuksiin 26.11.2020 alkaen.

Yleisesti koronavirus-tilanteesta

Yleisesti ottaen noudatamme ja seuraamme THL:n ohjeita kaikessa toiminnassamme. Infektioaikana puhtauspalvelut noudattavat erityistä huolellisuutta tilojen siivouksen osalta.

Tiedottaminen

Vesilahden kunnan osalta tiedottamisesta vastaavat johtoryhmä ja terveyspalveluiden osalta Pirkkalan kunta. Välitämme Pirkkalan viestit myös Vesilahden kunnan viestintäkanavien kautta. Vesilahden kunta tiedottaa Korona-virustilanteesta kunnan verkkosivujen (www.vesilahti.fi) kautta tarvittaessa.

Kustannustuki tulossa uudelleen käyttöön

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti torstaina 29.10.2020, että hallitus on antanut kustannustuen jatkoa koskevan esityksen 29.10.2020.

Kustannustuen tavoitteena on auttaa yrityksiä selviämään koronan aiheuttamassa vaikeassa taloustilanteessa. Tuki on korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista.

Kustannustukeen ehdotetaan nyt muutoksia, joiden ansiosta se vastaisi paremmin eniten kärsineiden yritysten tarpeeseen. Tuen perusperiaatteet säilyvät kuitenkin ennallaan.

Lakimuutokset pyritään saamaan voimaan joulukuussa 2020 ja kustannustuen haku pyritään avaamaan joulukuun lopussa. Yritykset hakevat tukea edelleen Valtiokonttorista. Eduskuntakäsittelyssä hallituksen esitykseen voi vielä tulla muutoksia.

Kaikki yritykset voivat hakea

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronapandemian vuoksi, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä liiketoiminnan joustamattomista palkka- ja muista kuluista.

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronapandemian seurauksia lieventämään tarkoitettuja tukia. Jo myönnetyt tuet huomioidaan kuitenkin kustannustuen määrässä siten, että tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 800 000 euroa. Tukien enimmäismäärä yritystä kohden on säädetty Euroopan komission tilapäisissä valtiontukisäännöissä.

Kustannustuen ehtona olisi edelleen, että yrityksen liikevaihto on laskenut merkittävästi. Liikevaihdon laskua tarkastellaan sekä toimialatasolla että yrityskohtaisesti. Toimialakohtaisella tarkastelulla tuki pystytään kohdentamaan eniten koronapandemiasta kärsineisiin yrityksiin.

  • Tukikauden pituudeksi ehdotetaan viittä kuukautta ajanjaksolla 1.6.2020–31.10.2020. Aiemmin tukijakson pituus oli kaksi kuukautta.
  • Liikevaihdon laskua verrataan tukikautta vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019. 1.5.2019 tai sen jälkeen perustetuille yrityksille vertailujakso on 1.1.–28.2.2020.
  • Tukeen oikeuttavan liikevaihdon minimiraja (20 000 euroa 4 kuukauden vertailukaudella) poistetaan, ja näin tuki kohdistuisi paremmin pieniin yrityksiin. Pienin maksettava tuki olisi edelleen 2000 euroa.
  • Tuen piiriin kuuluvista toimialoista säädetään myöhemmin erillisellä asetuksella. Toimialat määritellään Verohallinnolta saatavien kesä-lokakuun 2020 liikevaihtotietojen perusteella.

 

Lisätietotoja: TEM tiedotteet 29.10.2020

 

 

 

 

 
Share This