Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on poliittisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä, joka ajaa omassa kunnassaan paikallisten nuorten etuja.

Nuorisovaltuusto on nuorten vaikuttajaryhmä, jonka tarkoituksena on edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia kunnassa ja tuoda nuorten ääni kuuluviin kunnallisessa päätöksen teossa. Nuorisovaltuusto voi ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin, tehdä aloitteita ja järjestää erilaisia tapahtumia ja tempauksia. Nuorisovaltuuston jäsenet toimivat linkkinä nuorten ja päättäjien välillä edistäen nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua.

Mitä nuorisovaltuusto tekee?

Vesilahdessa nuorisovaltuusto on osa nuorisotoimen toimintaa. Nuorisovaltuustolla on edustus lautakunnissa, työryhmissä ja kunnanvaltuustossa sekä puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa. Yhteistyötä tehdään muun muassa oppilaskunnan kanssa. Nuorisovaltuusto järjestää tapahtumia, tempauksia ja kampanjoita.

Kuinka pääsen mukaan nuorisovaltuuston toimintaan?

Nuorisovaltuuston jäseneksi voit hakea, jos olet 13-20-vuotias  vesilahtelainen nuori. Vesilahden nuorisovaltuuston toimikausi on  kaksi vuotta. Mukaan toimintaan ja nuorisovaltuuston jäseneksi voi hakea avoimella hakemuksella.

Jos haluat lisätietoja nuorisovaltuustotoiminnasta ole rohkeasti yhteydessä nuorisotoimeen, kerromme mielellämme lisää!

Nuorisovaltuuston jäsenet 2021-2022

puheenjohtaja Nea Lähdekorpi, 045 2688486, lahdekorpi.nea@gmail.com
sihteeri Wilma Karlsson
varapuheenjohtaja Sakari Viljanen
varasihteeri Heini Leppänen

Aurora Kärkimäki
Reetta Laitinen
Martti Lahtinen

 

Yhteistä voimaa