Nuorisotyö Vesilahdessa

Olemme nuoria varten

Vesilahden nuorisotoimi ja sen työntekijät toimivat kunnassa kokoavana tahona, joka organisoi ja kehittää nuorisotyötä Vesilahden kunnan alueella. Nuorisotyöllä halutaan edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, tasapainoista kehittymistä ja sosiaalista vahvistumista. Vesilahdessa nuorisotyöhön kuuluu varhaisnuoriso- ja nuorisotyö. Nuorisotyön työmuotoja ovat 1) nuorisotilatyö sekä kerhotoiminta, 2) koulunuorisotyö, 3) kulttuurinen nuorisotyö, 4) nuorten osallisuustoiminta sekä 5) nuorisotakuun toteuttaminen kunnan nuorisotyönosalta.

Nuorisotyön pääpainopiste on 13-17 -vuotiaissa nuorissa. Nuorisotoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan eri puolilla Vesilahtea yhteistyössä muiden nuorisotoimijoiden kanssa. Toiminnan järjestämisessä pyritään huomioimaan alueelliset toiveet ja tarpeet. Lasten ja nuorten mielipiteitä kuullaan ja heidän näkemyksiään hyödynnetään palvelujen kehittämisessä.

Nuorisotilalla nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä, nuorisotilan arkeen, järjestettävään toimintaan ja tapahtumiin tilatoimikunnan kautta sekä järjestää itse toimintaa ja tapahtumia. Nuorisotyöntekijät mahdollistavat nuorten vaikuttamisen ja osallistumisen olemalla tukena ja kannustamalla aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen. Haluamme että kynnys osallistua kaikkeen vaikuttamistoimintaan on matala.

Ota meihin rohkeasti yhteyttä, olemme sinua varten ja kerromme mielellämme lisää.