Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyö on nuorisotyön muoto, jossa nuoriso-ohjaaja on osa koulun arkea. Tavoitteena on mm. kasvun tukeminen, kiusaamisen ehkäiseminen ja kouluviihtyvyyden parantaminen.

Vesilahden nuorisotoimen ja koulun yhteistyö tiivistettynä:

  • nuoriso-ohjaajat kuuluvat oppilashuoltoryhmiin
  • kumminuorisotyö (7.lk)
  • koulupäivystys
  • 8lk hyvinvointipäivän suunnittelu/toteutus koulun henkilökunnan kanssa
  • tutustuminen ja ryhmäytyminen nivelvaiheissa
  • sporttivälituntien pitäminen
  • erilaiset tapahtumat
  • yhteistyö koulun henkilökunnan kanssa
  • pienryhmätoiminta