Kesätyöseteli

Vesilahden kunnan nuorisotoimi myöntää 5 kpl 150 euron kesätyöseteleitä 15–18 –vuotiaita vesilahtelaisia nuoria työllistäville yrityksille ja rekisteröidyille yhdistyksille. Tukea myönnetään nuoren ensimmäiseen kesätyöpaikkaan. Työnantaja saa palkkatukea 150 euroa / palkattu nuori.

Myöntämisehdot:

  • Työntekijän tulee olla ensimmäistä kesätyöpaikkaa hakeva peruskoulunsa päättänyt 15–18 -vuotias vesilahtelainen.
  • Työnantaja voi olla yritys tai rekisteröity yhdistys, ei kotitalous.
  • Työhön palkattava nuori ei saa olla yrittäjän / yrityksen omistajan perheenjäsen.
  • Tukeen oikeuttava kesätyö tulee suorittaa 1.5.–31.8.2020 välisenä aikana.
  • Työllistämisaika tuen saamiseksi on oltava vähintään 10 työpäivää sekä 6 tuntia / päivä.
  • Työnantaja tekee nuoren kanssa kirjallisen työsopimuksen ja noudattaa työsuhteessa työehtosopimuksen määräyksiä ja kyseisellä alalla käytössä olevan sopimuksen mukaista vähimmäispalkkausta tai vastaavasti ehtojen täyttyessä ”Tutustu työelämään ja tienaa” – mallin mukaista palkkausta.
  • Nuoren palkkaava yritys tai yhdistys vastaa kaikista työnantajalle kuuluvista työnantajamaksuista ja lakisääteisistä vakuutuksista. Nämä vastuut eivät siirry missään tilanteessa Vesilahden kunnalle.
  • Työnantaja sitoutuu kaikkiin työntekijää koskeviin työaika- ja turvallisuusmääräyksiin.
  • Tukea ei voida myöntää, jos työnantaja saa jo muuta tukea nuoren työllistämiseen.

Hakumenettely:

Nuoren on itse hankittava kesätyöpaikka.

Kesätyöseteliä haetaan täyttämällä kesätyösetelihakemus (valmis lomake on saatavissa nuorisotoimesta tai tulostettavissa tämän sivun liitteistä). Kesätyöhön palkattu nuori palauttaa täytetyn hakemuksen Vesilahden kunnan nuorisotoimeen viimeistään 29.5.2020. Kesätyösetelit myönnetään ehdot täyttäville hakijoille hakemuksen palauttamisjärjestyksessä. Tukea saa 5 ensimmäistä ehdot täyttävää hakijaa.

Työnantajan tulee kesätyön päätyttyä toimittaa tuen maksamista varten selvitys maksetuista palkkakustannuksista 30.9.2020 mennessä nuorisotoimeen osoitteeseen:

Vesilahden kunta / nuorisotoimi
Lindinkuja 1
37470 Vesilahti