Mitä se etsivä nuorisotyö oikein on?

– Yksilöohjausta nuoren oman tarpeen mukaan esimerkiksi opiskelu- tai työpaikan löytämiseksi tai
muihin omaan elämäntilanteeseen sopiviin vaihtoehtoihin ohjaamiseksi ja elämänhallinnan
tukemiseksi
– Mahdollisuus puhua ja kysyä koulutuksesta, vapaa-ajasta, työelämästä, asumisesta tai mistä vain
mieltä askarruttavasta asiasta
– Mahdollisuus saada tukea omien asioiden hoitamiseen ja elämänhallintaan
– Se on luottamuksellista ja vapaaehtoista
– Etsivä nuorisotyöntekijä on nuoria varten ja tehtävänä on auttaa nuoria löytämään ja saavuttamaan
omat tavoitteensa
– Yhteydenotto etsivään nuorisotyöntekijään ei velvoita sitoutumaan mihinkään
– Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen
omaan arvioonsa tuen tarpeesta

Kenelle etsivä nuorisotyö on tarkoitettu?

Etsivän nuorisotyön kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat vesilahtelaiset nuoret, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen itselleen tarpeelliset palvelut.

Pääasiassa asiakkaana on peruskoulun jälkeen ilman opiskelupaikkaa jääneet, toisen asteen opinnot keskeyttäneet, lukion jälkeen ilman opiskelupaikkaa jääneet ja ammatillisesta koulutuksesta valmistuneet nuoret, jotka ovat ilman jatko-opinto- tai työpaikkaa. Työssä painotetaan kuitenkin varhaista tukea, jolloin asiakkaana voi olla myös esim. koulun keskeyttämistä suunnittelevat tai jo peruskoulussa tukea tarvitsevat nuoret.

Etsivä nuorisotyö tarjoaa neuvontaa, ohjausta ja varhaista tukea, jos nuori sitä haluaa.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Etsivään nuorisotyöntekijään voi ottaa yhteyttä itse tai joku nuoren lähipiiristä (vanhemmat, kaverit).

Yhteydenotto voi tulla myös nuoren koulusta tai oppilaitoksesta. Opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ja toisen asteen oppilaitokset ovat velvollisia ilmoittamaan etsivälle nuorisotyölle kaikki alle 25-vuotiaat opiskelunsa keskeyttäneet nuoret.

 

Ota yhteyttä:

Etsivä nuorisotyöntekijä Taina Nokelainen

puh. 050 3895 279

taina.nokelainen@vesilahti.fi