Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on luottamuksellista ja vapaaehtoista yksilöohjausta, jossa etsitään nuoren kanssa yhdessä ratkaisuja nuoren pulmiin. Etsivän nuorisotyön kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat vesilahtelaiset nuoret, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen itselleen tarpeellisia palveluita.

Yhteistyö etsivän nuorisotyöntekijän kanssa on aina nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta. Ota rohkeasti yhteyttä tilanteessa kuin tilanteessa, etsitään ratkaisuja yhdessä!

Etsivä nuorisotyö, mitä se on?

  • Yksilöohjausta nuoren oman tarpeen mukaan esimerkiksi opiskelu- tai työpaikan löytämiseksi tai muihin omaan elämäntilanteeseen sopiviin vaihtoehtoihin ohjaamiseksi ja elämänhallinnan tukemiseksi
  • Mahdollisuus puhua ja kysyä koulutuksesta, vapaa-ajasta, työelämästä, asumisesta tai mistä vain mieltä askarruttavasta asiasta
  • Mahdollisuus saada tukea omien asioiden hoitamiseen ja elämänhallintaan
  • Etsivä nuorisotyöntekijä on nuoria varten ja tehtävänä on auttaa nuoria löytämään ja saavuttamaan omat tavoitteensa
  • Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta
  • Yhteistyö etsivän nuorisotyöntekijän kanssa on luottamuksellista ja vapaaehtoista
  • Yhteydenotto etsivään nuorisotyöntekijään ei velvoita sitoutumaan mihinkään

Kenelle se on tarkoitettu?

Etsivän nuorisotyön kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat vesilahtelaiset nuoret, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen itselleen tarpeelliset palvelut.

Pääasiassa asiakkaana on peruskoulun jälkeen ilman opiskelupaikkaa jääneet, toisen asteen opinnot keskeyttäneet, lukion jälkeen ilman opiskelupaikkaa jääneet ja ammatillisesta koulutuksesta valmistuneet nuoret, jotka ovat ilman jatko-opinto- tai työpaikkaa. Työssä painotetaan varhaista tukea, jolloin asiakkaana voi olla myös esim. koulun keskeyttämistä suunnittelevat tai jo peruskoulussa tukea tarvitsevat nuoret.

Etsivä nuorisotyö tarjoaa neuvontaa, ohjausta ja varhaista tukea, jos nuori sitä haluaa.

Mihin otan yhteyttä? Ja kuinka?

Etsivään nuorisotyöntekijään voi ottaa yhteyttä nuori itse tai joku nuoren lähipiiristä (vanhemmat, kaverit).

Yhteydenotto voi tulla myös nuoren koulusta tai oppilaitoksesta. Opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ja toisen asteen oppilaitokset ovat velvollisia ilmoittamaan etsivälle nuorisotyölle kaikki alle 25-vuotiaat opiskelunsa keskeyttäneet nuoret.