Liikuntasalimaksut

Liikuntasalivuorojen maksut ja käyttösäännöt löytyvät liitteestä sivun oikeasta reunasta.

Sivistyspalveluiden vuokraamien tilojen yleiset käyttösäännöt

Tilojen vakiovuorojen hakuaika talvikaudelle päättyy 15.4. ja kesäkaudelle 31.1. mennessä. Muutoin vapaita tiloja voi varata pitkin vuotta.

Tiloja voi varata vain täysi-ikäinen henkilö ja hän vastaa tilojen käytöstä käyttövuoron ajan. Käyttövuorojen vastuuhenkilö huolehtii, että vuoron aikana säilyy hyvä järjestys eikä tiloja käytetä muuhun käyttöön kuin mihin se on vuokrattu.

Vuoron jälkeen tilat on jätettävä siistiksi ja tavarat palautettava niille kuuluville paikoille. Kirjaston ja nuorisotilan varauksissa käytetyt astiat tulee pestä sekä muut laitteet ja välineet palauttaa paikoilleen. Myös roskat tulee viedä pois tilasta lähimpään keräyspisteeseen. Viimeinen käyttäjä sammuttaa valot ja huolehtii ovet lukkoon varmistaen myös, ettei ketään jää tiloihin tai pukuhuoneisiin.

Tilan vuokraaja on velvollinen korvaamaan omalla vuorollaan kiinteistölle ja irtaimistolle aiheutuvat vahingot koskien myös ylimääräisiä siivouksia. Mahdollisista vahingoista on tehtävä viipymättä ilmoitus varauksen myöntäneelle taholle tai tekniseen toimeen. Vesilahden kunta ei vastaa pukuhuoneisiin tai muihin tiloihin jätetyistä tavaroista.

Liikuntatilojen ja koulujen luokkatilojen varauksissa varauksen myöntäneelle taholle ilmoitetaan vuoron aloituspäivämäärä, jolloin ovi ajastetaan aukeamaan oikeaan aikaan. Muuten ovet ovat kiinni. Ilmoita varauksen myöntäneelle taholle mikäli et käytä vuoroa, jotta ulkopuoliset kulkijat eivät pääse tiloihin.

Kirjaston kokoushuoneen avain on haettava kirjaston asiakaspalvelupisteestä palveluaikana. Mikäli varaus on kirjaston omatoimiaikaan, on avain noudettava hyvissä ajoin etukäteen.
Nuorisotila Nurkan avain on haettava nuorisotilalta hyvissä ajoin ennen varausta. Avaimen noutamisesta on sovittava etukäteen vastaavan nuoriso-ohjaajan kanssa.

Ulko-ovea ei saa pitää auki muutoin kuin normaalissa ulos- ja sisäänkäynnissä. Oven auki pitäminen aiheuttaa hälytyksen. Hakija sitoutuu noudattamaan ovien aukioloaikoja sekä huonetilojen ja kunnan yleisiä järjestyssääntöjä. Turhista hälytyksistä ja niiden kustannuksista vastaa hälytyksen aiheuttaja. Päivystäjän saapuessa paikalle turhan ovihälytyksen vuoksi, laskutetaan siitä käyttäjää 100 €/käyntikerta. Myös käyttäjän omasta toiminnasta (esim. avainten noutamatta jättäminen) johtuvasta päivystyskäynnistä laskutetaan käyttäjää jälkikäteen.

Anna muille tilojen käyttäjille rauha ja älä mene tilaan ennen vuorosi alkua.
Mikäli ovet ovat jostain syystä kiinni tai vuorojen kanssa on illalla ongelmia, päivystävän huoltomiehen tavoittaa numerosta p. 050–3895 255.

Alennusryhmät ja vuorojakoperiaatteet

Maksut koskevat Vesilahden kunnan sivistyspalveluiden alaisia vuokrattavia tiloja. Näihin lukeutuvat sisäliikuntatilat, tekonurmikenttä, Lammasniemen Beach Volley -kentät, koulujen vuokrattavat luokkatilat, Nuorisotila Nurkka sekä Vesilahden Kirjasto Lähteen kokoushuone.

Alennusryhmät:

  1. Kunnan oma toiminta on maksutonta.
  2. Seurat, järjestöt, kyläkerhot ja yleishyödylliset toimijat saavat 50% alennuksen normaalihinnasta (sekä paikalliset että ulkopaikkakuntalaiset). Näiden tahojen alle 18-vuotialle järjestämä toiminta on maksutonta.
  3. Eläkeläiset ja eläkeläisryhmät, opiskelijat ja työttömät saavat 50% alennuksen normaalihinnasta
  4. Pirkan opisto saa 80% alennuksen normaalihinnasta
  5. Yritykset ja yksityishenkilöt ei alennuksia. Vuokrahinnoista voidaan neuvotella tapauskohtaisesti, mikäli toimintaa järjestävä taho toteuttaa lapsiin ja nuoriin liittyvää avointa toimintaa tai ikäihmisten aktiviteetteja (esimerkiksi harrastepiiri).

Tilojen taksat koskevat tunnin vuoroa / viikko, mikäli hinnaston kohdalla ei muuta ilmoiteta. Esim. jos vuoro on 1½ h, on maksu myös 1,5 kertainen, kahden tunnin vuoro on kaksinkertainen. Maksua ei palauteta, vaikka varattua vuoroa ei enää käytettäisikään.

VAKITUISTEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET

1. Vesilahden kunnan koulujen ja päiväkotien vuorot ja tapahtumat ovat etuoikeusjärjestyksessä ennen muita.
2. Paikallinen yhdistys- ja seuratoiminta jonka toiminta painottuu erityisesti lasten ja nuorten harrastus- ja kilpailutoimintaan.
3. Muut ohjatut liikunta- ja vapaa-aikaryhmät esim. Pirkan opisto
4. Yksityiset salivuokraajat.
5. Ulkopaikkakuntalaiset seurat tai ryhmät.

Käyttövuoroja jaettaessa huomioidaan hakijoiden toiminnan luonne, laatu ja vaikuttavuus.
Muiden hakijoiden osalta arvioidaan harrastajamäärän laajuutta ja sen kohdentumista
paikallisille, erityisesti lapsille ja nuorille. Lisäksi arvioidaan harrastus- ja lajitarjontaa
paikkakunnalla, toiminnan yleishyödyllisyyttä ja hakijan mahdollisuutta harjoittaa toimintaansa
muualla. Tasa-arvonäkökulma huomioidaan myös jakoperusteena.
Eri tekijöitä arvioidaan kokonaisuutena ja tarvittaessa hakijalta voidaan pyytää selvitys
toiminnasta.

Maksuihin sisältyy arvonlisävero 10 %.

Kunnanmestaruuskilpailut: Kunta kustantaa kunnanmestaruuskilpailuihin mitalit sekä lehtimainoksen. Muista kustannuksista vastaa järjestävä taho.