Liikuntasalimaksut

Liikuntasalivuorojen maksut löytyvät liitteestä sivun oikeasta reunasta.

Vuokrausehdot

Maksut koskevat kaikkia liikuntatiloja.

Vesilahtelaisten urheiluseurojen ja yhdistysten alle 18 – vuotiaiden ohjatuista vakiovuoroista sekä pelivuoroista ei peritä maksua. Eläkeläisten ryhmäliikuntatunneista ei peritä maksua. Kunnan omat vuorot alle 18 v. lapsille ja nuorille ovat maksuttomia.

Seurojen perhevuorot, jossa on sekä eläkeläisiä ja aikuisia tai lapsia ja aikuisia, käytetään hinnaston aikuisille suunnatusta hinnasta -50 %. Ryhmän koostumus tulee ilmoittaa varausta tehdessä.

Liikuntavuorojen taksat koskevat tunnin vuoroa / viikko, esim. jos vuoro on 1½ h, on maksu myös 1,5 kertainen, kahden tunnin vuoro on kaksinkertainen. Maksua ei palauteta vaikka vuoroa ette enää käyttäisikään.

Vakituisten käyttövuorojen jakoperusteet

  1. Vesilahden kunnan koulujen ja päiväkotien vuorot ja tapahtumat ovat etuoikeusjärjestyksessä ennen muita.
  2. Paikallinen yhdistys- ja seuratoiminta jonka toiminta painottuu erityisesti lasten ja nuorten harrastus- ja kilpailutoimintaan.
    Muut ohjatut liikunta- ja vapaa-aikaryhmät esim. Pirkan opisto, ovat ennen ulkopaikkakuntalaisia seuroja tai ryhmiä.
  3. Yksityiset salivuokraajat.

Käyttövuoroja jaettaessa huomioidaan hakijoiden toiminnan luonne, laatu ja vaikuttavuus. Muiden hakijoiden osalta arvioidaan harrastajamäärän laajuutta ja sen kohdentumista paikallisille, erityisesti lapsille ja nuorille. Lisäksi arvioidaan harrastus- ja lajitarjontaa paikkakunnalla, toiminnan yleishyödyllisyyttä ja hakijan mahdollisuutta harjoittaa toimintaansa muualla. Tasa-arvonäkökulma huomioidaan myös jakoperusteena.

Eri tekijöitä arvioidaan kokonaisuutena ja tarvittaessa hakijalta voidaan pyytää selvitys toiminnasta.

Maksuihin sisältyy arvonlisävero 10 %.