Kulttuuripalvelut

Vesilahden kulttuuripalvelut mahdollistavat kulttuuritapahtumien järjestämisen kuntalaisille ja kolmannen sektorin toimijoille. Tavoitteena on taata jokaiselle mahdollisuus osallistua kulttuuriin ja taiteeseen oman kiinnostuksen ja kykyjensä mukaan riippumatta taustasta, tuloista, terveydestä, asuinpaikasta tai mistään muustakaan tekijästä. Taide ja kulttuuri ovat ihmisoikeuksia.

Kunta pyrkii luomaan edellytyksiä ja auttamaan verkostojen rakentamisessa, markkinoinnissa, rahoituksen hankkimisessa ja tarjoaa kulttuurille tiloja. Onnistuneet kulttuuritapahtumat edellyttävät silti paikallisia ihmisiä, jotka ryhtyvät toteuttamaan tapahtumaa omasta intohimostaan. Suunnitelmissa korostuukin kuntapuolen yhteistyö kolmannen ja neljännen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyössä näiden toimijoiden kanssa on mahdollista pienilläkin resursseilla saada aikaan kulttuurielämyksiä ja sitä kautta myös vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Kulttuurin kehittämishankkeet:

Vesilahden kunta on mukana kahdessa seudullisessa kulttuuritoimintaa edistävässä hankkeessa.

Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla (KUPPI) -hankkeessa on mukana 19 Pirkanmaan kuntaa sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Hankkeen tavoitteena on ohjata pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon eri palveluista asiakkaita varhaisessa vaiheessa kulttuurin pariin ja siten lisätä kuntalaisten hyvinvointia oikea-aikaisesti. Hankkeessa luodaan kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaukselle rakenne, jolla edistetään kulttuurin tasapuolista saatavuutta ja saavutettavuutta. Yhtenä tavoitteena on kehittää kulttuurihyvinvoinnin palvelutarjotinta yhdessä muiden vastaavien pirkanmaalaisten hankkeiden kanssa. Hanke on saanut sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta vuosille 2021‒2023.
Lisätietoa hankkeesta löytyy KUPPI -hankkeen nettisivuilta.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö
Anna Koski
p. 040 154 5638
sähköposti anna.koski@tampere.fi

Kulttuuri ja taide virtaa -hanke toteutetaan vuosina 2021‒2022 yhteistyössä 14 Pirkanmaan kunnan kanssa. Hankkeen tavoitteena on maakunnan sisäisellä yhteistyöllä etsiä tapa luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle. Hankkeessa kehitetään maakunnallinen taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden työskentelyä, verkostoitumista ja osaamista edistävä välittäjämalli sekä sitä tukeva verkkoalusta ja palvelutarjotin. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle avustuksen Pirkanmaan kuntien kulttuuritoiminnan alueellisen kehittämistehtävän toteuttamiseen.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö
Anna Szalay
p. 044 481 1774
sähköposti Anna.Szalay@tampere.fi