Kulttuuripalvelut

Vesilahden kulttuuripalvelut mahdollistavat kulttuuritapahtumien järstämisen kuntalaisille ja kolmannen sektorin toimijoille. Tavoitteena on taata jokaiselle mahdollisuus osallistua kulttuuriin ja taiteeseen oman kiinnostuksen ja kykyjensä mukaan riippumatta taustasta, tuloista, terveydestä, asuinpaikasta tai mistään muustakaan tekijästä. Taide ja kulttuuri ovat ihmisoikeuksia.

Kunta pyrkii luomaan edellytyksiä ja auttamaan verkostojen rakentamisessa, markkinoinnissa, rahoituksen hankkimisessa ja tarjoaa kulttuurille tiloja. Onnistuneet kulttuuritapahtumat edellyttävät silti paikallisia ihmisiä, jotka ryhtyvät toteuttamaan tapahtumaa omasta intohimostaan. Suunnitelmissa korostuukin kuntapuolen yhteistyö kolmannen ja neljännen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyössä näiden toimijoiden kanssa on mahdollista pienilläkin resursseilla saada aikaan kulttuurielämyksiä ja sitä kautta myös vahvistaa yhteisöllisyyttä.