Kulttuurikasvatus

Kulttuuripalvelut tarjoaa kunnan omille kouluille maksuttomat opastetut Klaus Kurjen tien kierrosten opastukset ja yhteistyössä Vesilahden museoyhdistyksen kanssa maksuttomat museo-opastukset näiden kierrosten yhteydessä. Kulttuuripalvelut tekee yhteistyötä kaikkien koulujen kanssa.

Kulttuurikasvatusta on myös kaikki Vesilahden kirjasto Lähteen tarjoamat laajat ja monipuoliset kulttuuripalvelut. Myös kolmannen sektorin toimijoiden tarjoama toiminta eri kylillä on tärkeä osa kulttuurikasvatusta.