Vesilahden Yrittäjät ry

Vesilahden Yrittäjät ry on tiiviissä yhteistyössä Vesilahden kunnan kanssa muun muassa seuraavin eri tavoin:

  • Yrittäjien ja kunnan viranhaltijoiden / luottamushenkilöiden välinen tiivis vuorovaikutus mm. elinvoimailtamat.
  • Yhteisiä markkinointi- ja mainostoimenpiteitä
  • Opintomatkat
  • Neuvontapalvelut
  • Yhteiset kehittämishankkeet