Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Työllistämistä edistävä monialainen Yhteispalvelu TYP

TYP on kunnan, TE-toimiston ja Kelan muodostama yhteistyöverkosto, joka tarjoaa työllistämistä edistäviä palveluja työttömille. Asiakkaaksi ohjautuvat TE-toimiston, sosiaalipalvelujen ja Kelan asiakkaat, joiden työttömyys on pitkittynyt ja jotka tarvitsevat monialaista yhteispalvelua työllistymisensä tueksi. TYP-toimintaa määrittää laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014).

Palvelu alkaa alkukartoituksella, jossa selvitetään asiakkaan kokonaistilanne työllistämisen näkökulmasta. Kartoitettavia asioita ovat mm. työllistymiseen vaikuttava terveydentila, kuntoutustarve, ammatillinen osaaminen ja sosiaalinen tilanne.

Kartoituksen perusteella laaditaan yhdessä monialainen työllistymissuunnitelma, jossa sovitaan tarvittavista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, työvoimapalveluista sekä työ- ja toimintakykyä edistävistä kuntoutuspalveluista.

Palvelun tavoitteena on työllistymisen esteiden selvittämisen ja purkamisen kautta tukea asiakasta kohti työtä tai koulutusta.