Pohjoismainen työvoimapalvelumalli

Työnhakijan asiointi muuttuu toukokuun 2022 alusta alkaen. Uusi asiakaspalvelumalli otetaan käyttöön samanaikaisesti työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvissa kunnissa ja TE-toimistoissa.

Jos olet ilmoittautunut työnhakijaksi ennen 1.5.2022, uuteen palvelumalliin siirtyminen tapahtuu kohdallasi, kun työllistymissuunnitelmaasi seuraavan kerran päivitetään.

Uusi asiakaspalvelumalli

Uudessa mallissa työnhakijana pääset nopeammin keskustelemaan työllistymiseesi liittyvistä asioista työnhaun asiantuntijan kanssa. Ensimmäisen kerran jälkeen tapaamisia järjestetään aiempaa tiiviimmin ja yksilöllisemmin oman tilanteesi mukaan. Tavoitteena on, että saisit riittävästi tarvitsemaasi tukea työnhakuun. Asiantuntija neuvoo työnhaussa ja tarjoaa sopivia tukipalveluja sekä miettii kanssasi sopivia reittejä kohti työtä tai muita työllistymistäsi edistäviä palveluja.

 • Työttömänä työnhakijana saat aiempaa yksilöllisempää tukea työnhakuusi
 • Alkuhaastattelu järjestetään viiden arkipäivän kuluessa siitä, kun olet ilmoittautunut työnhakijaksi
 • Alkuhaastattelussa arvioidaan palvelutarpeesi ja kanssasi laaditaan työllistymissuunnitelma
 • Tapaat työnhaun asiantuntijaa tiiviimmin työnhakusi kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Tapaamisten tavoitteet määritetään yksilöllisten tarpeittesi perusteella
 • Jos työnhakusi kestää yli kuusi kuukautta, tiivis palvelujakso toistuu kuukauden ajan
 • Uusi malli velvoittaa sinua hakemaan työtä aktiivisesti ja osallistumaan palveluihin työllistymissuunnitelman mukaisesti. Työnhaun asiantuntija auttaa sinua työllistymään

Työnhakuvelvollisuus

Työnhakijana sinun on haettava tietty määrä työpaikkoja, jotta oikeutesi työttömyysturvaan säilyy.

Työnhakijalle asetetaan työnhakuvelvollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun tulee hakea pääsääntöisesti neljää työmahdollisuutta kuukaudessa. Sinulle tehdyt työtarjoukset ja niihin hakeminen lasketaan tähän määrään mukaan.

Työtarjoukset ovat velvoittavia, jos työnhakusi on kestänyt kuusi kuukautta alkuhaastattelusta laskien. Työtarjous ei ole velvoittava, jos olet ennen työtarjousta raportoinut hakeneesi sovitun määrän työpaikkoja.

Työtarjousten velvoittavuus ei koske sinua, jos olet osa-aikatyössä.

Korvauksettomiin määräaikoihin muutoksia

Uuden mallin periaatteiden mukaan karenssit eli korvauksettomat määräajat lievenevät. Mallissa otetaan myös käyttöön muistutukset työnhakijalle, joiden avulla asiakkaan on helpompi noudattaa työnhakijan velvollisuuksia.

 • Ensimmäisestä unohduksesta tai laiminlyönnistä seuraa muistutus
 • Jos laiminlyönti toistuu, sinulle asetetaan ensin viiden etuuspäivän karenssi
 • Jos laiminlyönti toistuu toisen kerran, seuraa 10 etuuspäivän karenssi
 • Jos laiminlyönnit edelleen jatkuvat, työnhakija menettää oikeutensa työttömyysetuuteen toistaiseksi
 • Työnhakijalle asetetaan 45 päivän korvaukseton määräaika, jos hän ilman pätevää syytä kieltäytyy varmasta työpaikasta