Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi. Kuntouttava työtoiminta pyritään järjestämään ihmisen kykyjen ja taitojen, toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Sisältö ja rakenne suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Työtoimintaa järjestetään yleensä kunnan eri toimipisteissä sekä eri yhdistyksissä avustavissa työtehtävissä. Työtoimintaa voivat olla esim. avustavat tehtävät päiväkodissa, vanhustyössä sekä teknisessä toimessa. Vesilahdessa kokoontuu myös kerran viikossa kuntouttavan työtoiminnan ryhmä.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka TE-toimisto ja kunta laativat yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa 189/2001. Kuntien on kuntouttavaa työtoimintaa koskevan lain mukaan järjestettävä kuntouttavaa työtoimintaa niille pitkään työttöminä olleille asiakkaille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea.