Bio- ja kiertotalouden selvityshanke

Vesilahden kunta luo EU-hankkeen avulla uusia resurssiviisaita toimintatapoja, kehittämisympäristöä sekä liiketoimintaa. Maatalous halutaan kytkeä tiiviiksi osaksi hiilineutraalia bio- ja kiertotaloutta.

Hankkeessa selvitetään edellytykset ja luodaan konsepti Vesilahden hiilineutraalille bio- ja kiertotalousekosysteemille. Keskeisiä teemoja ovat maatalouden kannattavuus, energiaomavaraisuus sekä uudet ruoantuotannon teknologiat perinteisen maatalouden rinnalla.

Työ keskittyy Vesilahden erityisosaamiseen ja resursseihin. Konseptia varten kartoitetaan muun muassa bio- ja kiertotalouden toimijakenttää, resurssivirtoja ja potentiaalia. Tavoitteena on luoda uudenlainen konsepti, joka on hyödynnettävissä myös muualla. Näin hanke edistää kiertotaloutta sekä paikallisesti että seudullisesti.

Vesilahden bio- ja kiertotalouden selvityshanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2022 – 30.4.2023.

 

Ekosysteemikuvaus