Takaisin listaukseen

Tapahtuman tiedot

Tapahtuman päivä ja aika 22.3.2023 10:00 - 28.3.2023 18:00 Tapahtumapaikka Vesilahden kirjasto Lähde ja Ristiveräjä Huhtatie 7 ja Latomaantie 1, 37470 Vesilahti ja 37370 Vesilahti Verkkosivu https://www.vesilahti.fi/kunta-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/vaalit/

Ennakkoäänestys


Ennakkoäänestys järjestetään ajalla 22.-28.3.2023. Vesilahden kunnan yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kirjasto Lähde ja Narvassa Ristiveräjä

Ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna seuraavasti:
Vesilahden kirjasto Lähde, Huhtatie 7, 37470 Vesilahti,
joka on avoinna seuraavasti:
keskiviikko 22.3.2023 klo 10-18
torstai 23.3.2023 klo 10-18
sunnuntai 26.3.2023 klo 10-14
maanantai 27.3.2023 klo 10-18
tiistai 28.3.2023 klo 10-18

Ristiveräjä, (ent. päiväkoti), Latomaantie 1, 37370 Vesilahti,
joka on avoinna seuraavasti:
perjantai 24.3.2023 klo 10-18
lauantai 25.3.2023 klo 10-14

Ennakkoäänestys kotona (kotiäänestys)

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos omaishoitajan kotikunnaksi äänioikeusrekisterissä on merkitty Vesilahti.

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua joko kirjallisesti tai puhelimitse Vesilahden kunnan keskusvaalilautakunnalle 21.3.2023 klo 16.00 mennessä.
Puhelimella ilmoittaudutaan numeroon 040 133 5281.

Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastosta ja kirjastosta. Ilmoitus omaishoitajan äänestämisestä tehdään samassa yhteydessä. Kotiäänestys toimitetaan 22.-28.3.2023 välisenä aikana. Äänestysaika ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Laitosäänestys

Vesilahden kunnanhallitus on kokouksessaan 31.10.2022 § 183 päättänyt, että Vesilahden terveysasema on ns. erityinen ennakkoäänestyspaikka, jossa toimitetaan laitosäänestys. Laitosäänestys toimitetaan terveysasemalla 27.3.2023. Laitoksissa saa äänestää vain niissä hoidettavina olevat henkilöt.

Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä tapahtuvassa äänestyksessä.

Lisätietoja vaaleihin liittyvistä asioista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Marja-Riitta Kela, p. 040 1335 281.