Suomi.fi palvelujen käyttö

Suomi.fi-palvelut ovat julkishallinnon organisaatioita sekä yksityissektoria varten luotuja digitaalisia palveluita.

Katso opastusvideo Suomi.fi käyttöön (linkki Suomi.fi).

Suomi.fi -Viestit – turvallista viestintää ajasta ja paikasta riippumatta

Vesilahden kunta käyttää palveluissaan Suomi.fi Viestit -palvelua, jossa vahvaa tunnistautumista hyödyntäen voidaan turvallisesti asioida asiakkaan kanssa sähköisesti.

Tutustu Viestit -palveluun (linkki Suomi.fi)

Miten otat Viestit käyttöön (linkki Suomi.fi)

Suomi.fi -Valtuudet – asioi toisen puolesta

Käytössä esim. Verottajalla ja sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Tutustu Valtuudet palveluun (linkki Suomi.fi)